aktualizováno 26. 1. 2010

Mapa stránek - www.ckrumlov.cz/obcan

aktualizováno 12útule.05.2010

Základní moduly Oficiálního informačního systému Český Krumlov

 

OBČAN  |  TURISTA  | PODNIKATEL | INFOSERVIS | B2B | ZÁMEK

 

Mapa webu Oficiálního informačního systému Český Krumlov

___________________________

Občan - titulní strana, úvodní strana (homepage)

Kontakt

Aktuality

Archiv aktualit

archiv 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Upozornění

Archiv zpráv z MailFóra

archiv 2010 | 2009 | 2008 | uot;>2007 | 2006 | 2005 | 2004

Servis pro novináře - Press servis města Český Krumlov

RSS kanály

MailFórum - odebírejte zprávy z Českého Krumlova na svůj e-mail

Destinační management města Český Krumlov - tiskový servis v oblasti cestovního ruchu a prezentace Českého Krumlova jako destinace

Fotobanka - prezentační fotografie Českého Krumlova

Fotogalerie dění v Českém Krumlově

Město a samospráva

Starosta

Záštity starosty

Členství a funkce starosty

Náplň práce starosty

Fotogalerie starosty

Místostarostka

Záštity místostarostky

Členství a funkce místostarostky

Náplň práce místostarostky

Fotogalerie místostarostky

Rada města Český Krumlov

Usnesení Rady města Český Krumlov

Přehled udělených záštit představitelů města

Komise rady města a výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Český Krumlov

Usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov

Přehled udělených záštit představitelů města

Komise rady města a výbory zastupitelstva města

Vyhlášky a nařízení

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře Odboru dopravy a silničního hospodářství

Dokumenty a formuláře Odboru financí

Dokumenty a formuláře Odboru kancelář tajemníka

Dokumenty a formuláře Odboru obecní živnostenský úřad

Dokumenty a formuláře Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Dokumenty a formuláře Odboru správy majetku a investic

Dokumenty a formuláře Odboru stavební úřad

Dokumenty a formuláře Odboru školství, sportu a mládeže

Dokumenty a formuláře Odboru územního plánování a památkové péče 

Dokumenty a formuláře Odboru vnitřních věcí

Dokumenty a formuláře Odboru životního prostředí a zemědělství

Dokumenty a formuláře oddělení kancelář starosty

Dokumenty a formuláře oddělení strategického rozvoje

Rozpočet města Český Krumlov

Rok 2010  2009  2008  2007   2006

Výroční zpráva

Partnerská města, spřátelená města

Hauzenberg 

Kaluš

Llanwrtyd Wells

Miami Beach

San Gimignano

Slovenj Gradec 

Vöcklabruck

Cuzco

Dubrovnik

Kuressaare

Linz

Městská policie

Městské organizace

Obecně prospěšné společnosti

Obchodní společnosti

Příspěvkové organizace

Komunitní plánování

Granty na podporu projektů naplňujících komunitní plán

Územní plánování

Na koho se obrátit?

Co je to územní plán?

Změny územního plánu města

Dokumenty a výkresy územního plánu města Český Krumlov

Regulační plány města - co to je regulační plán

Změna regulačního plánu

Regulační plán města Český Krumlov

Územní studie pro území města

Územně analytické podklady (ÚAP)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Český Krumlov

Územně plánovací dokumentace pořizovaná na žádost obcí

Stavební uzávěry na území města

Formuláře a žádosti

Legislativní opora

Strategický plán

Symboly města

Znak města Český Krumlov

Logo města Český Krumlov

Logo 700 let města Český Krumlov

Městský prapor (vlajka)

Zpravodaj města

archiv 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Pravidla a ceník inzerce

Granty

archiv 2010  2009   2008   2007

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2010

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010

Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán"

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2010

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2010

ml">Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010

Program regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a regenerace Městské památkové zóny Plešivec Český Krumlov

Členství města ve sdruženích a organizacích

Krizové řízení

Mimořádné situace - co dělat v mimořádných situacích?

Bezpečnostní rada města

Krizový štáb města

Povodňová komise města Český Krumlov

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Městský úřad

Úřední hodiny

Kontakty a plánek

Potřebuji si vyřídit

Byt v domě s pečovatelskou službou

Cestovní doklady

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Dávky v hmotné nouzi

Dopravní agenda (řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz, výpis z evidenční karty řidiče)

Euroklíče pro osoby s průkazem ZTP/P

Evidence obyvatel (přihlášení a zrušení trvalého pobytu)

Grantový systém města - žádosti o dotace

Historické trhy v Českém Krumlově - prodej na trzích 

Matrika I - uzavření manželství

Matrika II - narození, úmrtí, změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů

Matrika III - ověřování pravosti podpisu a shody opisu (vidimace a legalizace)

Městské symboly a jejich použití (logo, znak, vlajka)

Mimořádné události a krizové situace - Co dělat když... (povodně, epidemie, požár, kalamita, výbuch, havárie...)

Místní poplatky

Nepořádek kolem nás - systém odpadového hospodářství

Občanský průkaz

Použití loga nebo znaku (symbolu) města Český Krumlov

Průkaz mimořádných výhod pro zdravotně postižené

Přestupky

Příspěvek na péči

Zábor veřejného prostranství

Úřední deska

Tajemník

Náplň práce tajemníka

Fotogalerie tajemníka

Odbory a oddělení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor financí

Odbor kancelář tajemníka

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor správy majetku a investic

Odbor stavební úřad

Odbor školství, sportu a mládeže

Odbor územního plánování a památkové péče

Odbor vnitřních věcí

Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov

oddělení kancelář starosty

oddělení strategického rozvojeú

Dokumenty a formuláře ;

Dokumenty a formuláře Odboru dopravy a silničního hospodářství

Dokumenty a formuláře Odboru financí

Dokumenty a formuláře Odboru kancelář tajemníka

Dokumenty a formuláře Odboru obecní živnostenský úřad

Dokumenty a formuláře Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Dokumenty a formuláře Odboru správy majetku a investic

Dokumenty a formuláře Odboru stavební úřad

Dokumenty a formuláře Odboru školství, sportu a mládeže

Dokumenty a formuláře Odboru územního plánování a památkové péče 

Dokumenty a formuláře Odboru vnitřních věcí

Dokumenty a formuláře Odboru životního prostředí a zemědělství

Dokumenty a formuláře oddělení kancelář starosty

Dokumenty a formuláře oddělení strategického rozvoje

 

Rozpočet města Český Krumlov

Rok 2010  2009  2008  2007   2006

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad online

Elektronická podatelna

Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře Odboru dopravy a silničního hospodářství

Dokumenty a formuláře Odboru financí

Dokumenty a formuláře Odboru kancelář tajemníka

Dokumenty a formuláře Odboru obecní živnostenský úřad

Dokumenty a formuláře Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Dokumenty a formuláře Odboru správy majetku a investic

Dokumenty a formuláře Odboru stavební úřad

Dokumenty a formuláře Odboru školství, sportu a mládeže

Dokumenty a formuláře Odboru územního plánování a památkové péče 

Dokumenty a formuláře Odboru vnitřních věcí

Dokumenty a formuláře Odboru životního prostředí a zemědělství

Dokumenty a formuláře oddělení kancelář starosty

Dokumenty a formuláře oddělení strategického rozvoje

Žádost o poskytnutí informace

MailFórum

Zpravodaj ONLINE

archiv 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Pravidla a ceník inzerce

RSS kanály - pohodlný odběr zpráv z internetových stránek

Zápisy - usnesení ze zastupitelstva města

Zápisy - usnesení z rady města

Interaktivní vyhledávání adres v mapách

Praktické informace

Mimořádné situace - mimořádné situace - krizové události

Důležité kontakty - tísňové linky

Kdy a jak používat správně linky tísňového volání?

Mimořádné události a krizové situace

Co dělat v případě ohrožení

Evakuace

Krizové řízení města Český Krumlov

Bezpečnostní rada města

Krizový štáb města

Povodňová komise města Český Krumlov

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Upozornění občanům

Jarní úklid

Údržba veřejné zeleně

Kam s odpady?

Aktuální informace pro řidiče

Jízdní řády

Kompletní jízdní řády (IDOS)

Autobusové linky ve městě Český Krumlov (tzv. kolečko)

Úřady a instituce v Českém Krumlově

Parking - parkování ve městě

Seznam ulic

Psí útulek

Rady osvojitelům zvířat z městského útulku

Nový domov zvířat z městského útulku

Svátky a významné termíny v roce 2010

Mapy  - Mapový portál města Český Krumlov

Základní mapy

Google Street View

Územní plánování

Tematické mapy

Ostatní mapy

Odkazy

Můj volný čas

Vyberte si z katalogu akcí

Rezervace vstupenek

Kulturní zařízení

Pro děti a mládež

Sport

Pro handicapované

Soubory a umělecká sdružení - katalog

Vydejte se na výlet - katalog turistických zajímavostí

Zajímavosti

Spot města Český Krumlov

Statistiky

Navštívili Český Krumlov

Kronika města

Webkamera

Ceny města

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Encyklopedie

Ocenění

Zajímavé zprávy

Fotogalerie - oslavy 700 let města Český Krumlov

Výběrová řízení, veřejné zakázky

Investice a veřejné zakázky

Aktuální zakázky nebo investiční příležitosti

Veřejné zakázky

Byty v majetku města

Volná pracovní místa

Mapový portál města Český Krumlov

Základní mapy

Google Street View

Územní plánování - mapy

Tematické mapy

Ostatní mapy

Projekty města

Tunel Nemocnice-U Trojice

Autobusové nádraží

Kasárna Vyšný

Most u kina

Regenerace sídlišť

Sanace skal

Realizované - Museum Fotoateliér Seidel

Synagoga

Realizované - Rekonstrukce Lazebnického mostu

Realizované - 700 let města Český Krumlov

___________________________

Turista

Základní informace

Základní údaje o městě

Než vyrazíte - dobré vědět

Pomoc v nouzi

Města a obce regionu

Historie města a regionu

Infocentrum Český Krumlov

Doprava

Jak se k nám dostanete

Aktuální informace pro řidiče

Parkování ve městě

Místní doprava

Taxi, Transfer

Jízdní řády

Další druhy dopravy

Ubytování

On-line rezervace - hned víte kde spíte

Last minute - Garantované volné pokoje pro následujících 7 dní za výhodné ceny

Volné pokoje - Garantované pro následujících 21 dní

Stravování

Kultura

Významné kulturní akce

Akce

Rezervace vstupenek

Kulturní zařízení

Kapely, spolky a sdružení

Turistické atraktivity

Významné akce

Architektonické památky

Sakrální architektura

Technická památka

Přírodní památky, zajímavosti

Kulturní zařízení

Vojenské památky, militaria

Archeologické památky, lokality

Nabídka programů, zážitky

Tipy na výlety

Turistické trasy

Další zajímavosti

Nabídky programů

Prohlídky města

Zážitky, dobrodužství

Výlety do okolí

Pobytové balíčky

Sportovní zážitky

Turistické služby

Infocentra, Cestovní kanceláře, Cestovní agentury, Směnárny, Průvodce, Tlumočník, překladatel, Půjčovny, Wellness a lázně, Suvenýry, Taxi a transfer, Další služby pro turisty, Prádelna

Volný čas a sport

Sportovní zařízení

Tipy na výlet

Turistické trasy

Pěší turistika

Cyklotrasy

Vodácká turistika na Vltavě

Fotogalerie

Pohlednice

Videogalerie, videosekvence

Významné kulturní akce

Tematické fotogalerie

Virtuální panoramatické fotografie

Autorské fotogalerie

Časté dotazy - FAQ

Návštěvní kniha

___________________________

Podnikatel

Inzerce

Informace pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora

Aktuální informace JHK

Informační bulletin

Oblastní kancelář JHK Český Krumlov

JHK - www.jhk.cz

Registr firem - Axis4.info

Úřady

Doprava

Katalogy služeb, produktů, organizací

___________________________

Infoservis

Pomoc v nouzi

Města a obce regionu

Aktuality

Turista

Občan

Podnikatel

Mailfórum

Turista

Občan

Podnikatel

Správa účtů

Informační kanály RSS

Zpravodaje měst a obcí

Produkty a služby

Ubytování

Stravování

Turistické služby

Atraktivity

Akce

Kulturní zařízení

Sportovní zařízení

Firmy, organizace

Akce

Pro handicapované

Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

Den s handicapem, den bez bariér

Webová kamera

Počasí

Mapy

Ke stažení

Časté dotazy

Návštěvní kniha

___________________________

Český Krumlov - B2B/Pro média(business.ckrumlov.info)

Administrace katalogů OIS Český Krumlov

Aktuality B2B (Management cestovního ruchu v Českém Krumlově)

Management cestovního ruchu města Český Krumlov

Destinační management

Marketingový plán cestovního ruchu 2009

Oficiální informační systém

Infocentrum Český Krumlov

Presse

Fotobanka

Pro tour-operátory

Pro partnery

Statistika

Užitečné odkazy

Ke stažení

Kontakty

___________________________

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek

Služby turistům

Možnosti pronájmu

Instituce se sídlem na zámku

Mapy

Přehled návštěvnosti zámku

Kulturně společenské aktivity

Zámecké divadlo

Správa zámku

Služby turistům

Možnosti pronájmu

Instituce se sídlem na zámku

Mapy

Přehled návštěvnosti zámku

Kulturně společenské aktivity

Průvodce zámkem

Prohlídkové trasy a expozice

Popis objektů areálu zámku

I. nádvoří

II. nádvoří

III. nádvoří

IV. nádvoří

V. nádvoří

Zámecká zahrada

Historie zámku

Archeologický výzkum středověkého hradu

Zámek Český Krumlov - prehistorie

Zámek v období gotiky

Zámek v období renesance

Zámek v období baroka

Zámek ve 19. století

Zámek ve 20. století

Pověsti a legendy

Pověsti o Bílé paní

Don Julius D´Austria a jeho osud

Encyklopedie

Sponzoři, partneři

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov