aktualizováno 25. 8. 2011

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o dotace na rok 2012

aktualizováno 25.08.2011

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo výběrová řízení na projekty v oblasti regionální a národnostní kultury pro rok 2012.

Žádosti jsou přijímány do následujících programů:

Podpora regionálních kulturních tradic

Výše dotace max. 70 %
Uzávěrka 30. 9. 2011

Podpora tradiční lidové kultury

Výše dotace max. 70 %
Uzávěrka 19. 9. 2011

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Výše dotace - viz podmínky (např. postupové přehlídky pro celostátní soutěže až 30 tis. Kč, ...)
Uzávěrka 30. 9. 2011

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Výše dotace max. 70 %
Uzávěrka 30. 9. 2011 (1. kolo) a 30. 4. 2012 (2. kolo)

MK ČR ale upozorňuje, že v případě nepříznivého vývoje státního rozpočtu mohou být výběrová řízení zrušena!!!
Samozřejmě je vyhlášen opět program na Podporu regionálních kulturních tradic roce 2012 (významná výročí měst a obcí, význačných osobností, apod. - kulatá výročí). Uzávěrka 1. kola je už 30. 9. 2011, druhé kolo do 30. 4. 2012. Dotační příspěvek maximálně do 70% rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů. V případě snížení rozpočtu ministerstva kultury během roku 2012 bude adekvátně snížena dotace na projekt.  

Bližší informace k programům naleznete zde.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov