aktualizováno 14. 7. 2016

Památka UNESCO - historické centrum města Český Krumlov

Český Krumlov jako světové dědictví

Český Krumlov je jedinečný!

logo OWHC Český Krumlov je součástí dědictví lidstva a patří k tomu nejlepšímu, co kdy člověk na této planetě vytvořil. To je poselství, které vyjadřuje zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a zároveň nás zavazuje k ochraně tohoto unikátu a péči o něj tak, aby zůstal zachován pro příští generace. To je úkol pro nás, kteří máme to štěstí v Českém Krumlově žít. 

Město není velké svou rozlohou, ale o to více přitahuje svým geniem loci. Český Krumlov však nežije pouze historií, která je v podobě starobylých památek přítomna na každém kroku, ale s odstupem času se stalo významným centrem živé kultury a učebnicí památkové péče. Celoročně nabízí z pestré palety kulturních akcí ty nejlepší zážitky: od návštěv zámku, muzeí a galerií, přes koncerty řady hudebních festivalů či představení v rámci tradičních slavností, až po speciální noční prohlídky či prohlídky města z vodní perspektivy hladiny řeky Vltavy nebo posezení ve stylových gastronomických zařízeních. Obklopen neporušenou krásnou přírodou láká Český Krumlov všechny, kdo chtějí zažít něco nezapomenutelného.

Význam Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO spočívá ve vzájemném uznání a výměně různých kultur této planety, coby rovnocenných součástí společné historie lidstva. Velká popularita konvence světového dědictví z ní dělá nejúspěšnější instrument mezinárodního kulturního dialogu. V neposlední řadě je rovněž i významným marketingovým nástrojem. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov