aktualizováno 21. 7. 2021

Volná pracovní místa - personální řízení

aktualizováno 2. 10. 2020

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka: REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte viditelně textem "NEOTEVÍRAT- VŘ - referent památkové péče". Případné informace o náplni práce poskytne: Johana Lepešková - referent odboru památkové péče, e-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz, tel.: 380 766 708. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Gabriela Šubrtová – mzdová účetní, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz, tel.: 380 766 104.

 

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka: REFERENT ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášku s přílohami doručte do 27. 8. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte viditelně textem "NEOTEVÍRAT - VŘ referent OÚÚP". Případné informace o náplni práce poskytne: Ing. Jana Hermanová - vedoucí OÚÚP, e-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz, tel.: 380 766 704. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Gabriela Šubrtová – mzdová účetní, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz, tel.: 380 766 104.

 

Starosta města Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: TAJEMNÍK / TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 7. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou na adresu: Město Český Krumlov, k rukám starosty Mgr. Dalibora Cardy, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "NEOTEVÍRAT - výběrové řízení tajemník/tajemnice MěÚ Český Krumlov". Případné informace o náplni práce poskytne: Mgr. Dalibor Carda - starosta města, tel.: 380 766 100, e-mail: dalibor.carda@ckrumlov.cz. Informace o náležitostech přihlášky poskytne: Gabriela Šubrtová - mzdová účetní, tel.: 380 766 104, e-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz

 

Předseda výboru destinační společnosti DMO Český Krumlov, z. s. Mgr. Martin Hák oznamuje záměr výběru na obsazení pracovní pozice: ŘEDITEL / ŘEDITELKA ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU TURISTICKÉ OBLASTI ČESKÝ KRUMLOV REGION. Pracovní poměr nejdříve na dobu určitou, poté po 1 roce na dobu neurčitou. Přihlášku s přílohami doručte do 31. 8. 2021 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ). Uzavřenou obálku označte heslem "VŘ – ředitel / ředitelka DMO". Případné informace o náležitostech přihlášky a materiálů poskytne: Oddělení kancelář starosty, tel.: 380 766 301, e-mail: kancelar.starosty@ckrumlov.cz.

Rada Jihočeského kraje vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště Míru 40.

Podrobnější informace k výběrovému řízení je zveřejněno zde.  

Uzávěrka přihlášek do konkursního řízení je 31. 8. 2021 do 16.00 hodin.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov