Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Omezení v Budějovické ulici

Od 1. 7. do 12. 7. bude spol. EG.D Montáže s.r.o. provádět protlak pod silnicí I/39 v místě před odbočením do sídliště Mír za účelem pokládky kabelu nízkého napětí. Jízdní pruh blíže k sídlišti bude zabrán stavbou a provoz sveden obousměrně do zbývající šíře vozovky. Z důvodu zachování plynulosti provozu bude zakázáno odbočení do sídliště ve směru od centra města. Od 19. 7. do 21. 7. se práce přesunou do ulice U Trojice, kde proběhne překop po polovinách vozovky. 

Pokládka vodovodu v Polské ulici

Od 17. 6. do 30. 7. bude v Polské ulici probíhat pokládka vodovodu. Práce se dotknou jak vozovky, kde proběhnou dva překopy po polovinách se zachováním průjezdu, tak i zeleně. Práce bude provádět spol. ECO CB s.r.o. Součástí stavby je i překop chodníku u budovy úřadu a překop vjezdu do budovy úřadu. Dopravně inženýrské opatření →

Výměna vodovodu na Nádražním Předměstí

Do 30. 6. bude probíhat výměna vodovodu v ulici Na Svahu. V místě křižovatek budou práce probíhat po polovinách vozovky nebo s překrytím výkopu přejezdovými plechy tak, aby byl provoz vždy zachován. 
Dopravně inženýrské opatření →

Zabezpečení svahu

Od 6. 5. do 30. 8. bude probíhat zabezpečení svahu mezi mosty ev. č. 160-013 a 160-014 na silnici II/160 v úseku mezi Zátoní a Nahořanami. Práce budou probíhat na polovině vozovky a provoz bude řízen kyvadlově pomocí semaforů.

Výstavba parkoviště v Šeříkové ulici

Od 13. 5. do 30. 9. bude v Šeříkové ulici na sídlišti Mír probíhat výstavba parkoviště. Stavbu bude provádět společnost Dopravní stavby HP Bohemia s. r. o. Přeložka místní komunikace a výstavba nových parkovacích ploch zcela uzavře provoz v Šeříkové ulici před domy čp. 188 a 189. Příjezdová cesta ulicí Lipová bude průjezdná oběma směry. Dopravně inženýrské opatření →

Rekonstrukce rozvodů tepla na sídlišti Mír

Další etapa výkopových prací na sídlišti Mír proběhne od 15. 5. do 30. 7., rekonstrukci rozvodů tepla zde provádí společnost Carthamus a. s.
Výkopové práce budou probíhat v křižovatce na vjezdu do sídliště a ve vnitrobloku mezi domy čp. 145 až 153 v rozsahu dle dopravně inženýrského opatření →
Po dobu rekonstrukce nebude možné využít zadní vstup do bytových domů Urbinská čp. 145 - 148, také nebude možné užívat některé chodníky.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: