aktualizováno 15. 1. 2021

Oznamování porušení práva EU v kontextu směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

S přihlédnutím k přímému účinku směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí ode dne 17. 12. 2021 Městský úřad Český Krumlov vnitřní oznamovací systém za účelem přijímání oznámení porušení práva EU.

Oznámení lze učinit:

 • Písemně elektronicky na adresu urad@wb.ckrumlov.cz
 • Písemně v listinné podobě na adresu
  K rukám Jitky Bláhové
  Městský úřad Český Krumlov
  Kaplická 439
  381 01  Český Krumlov
  Pozn.: Obálku označte slovem „Neotevírat“
 • Ústně telefonicky na tel. čísle 380 766 213.
 • Ústně osobně (na žádost oznamovatele) na adrese Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov 381 01, 1. patro, č. dveří 112
 • Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, způsobem uvedeným na webových stránkách www.justice.cz.
 • Přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: