aktualizováno 15. 1. 2021

Oznamování porušení práva EU v kontextu směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

 

S přihlédnutím k přímému účinku směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí ode dne 17. 12. 2021 Městský úřad Český Krumlov vnitřní oznamovací systém za účelem přijímání oznámení porušení práva EU.

Oznámení lze učinit:

 • Písemně elektronicky na adresu urad@wb.ckrumlov.cz
 • Písemně v listinné podobě na adresu
  K rukám Jitky Bláhové
  Městský úřad Český Krumlov
  Kaplická 439
  381 01  Český Krumlov
  Pozn.: Obálku označte slovem „Neotevírat“
 • Ústně telefonicky na tel. čísle 380 766 213.
 • Ústně osobně (na žádost oznamovatele) na adrese Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov 381 01, 1. patro, č. dveří 112
 • Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, způsobem uvedeným na webových stránkách www.justice.cz.
 • Přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov