Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově

aktualizováno 31.10.2013

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov ve spolupráci s pověřeným správcem veřejné zeleně společností Lesy města Český Krumlov s.r.o. pečují o více než 40 hektarů veřejné zeleně v Českém Krumlově. Jedná se především o parkové plochy a sídlištní zeleň, ale také například o aleje stromů a pozemky v blízkosti komunikací.

Veřejná zeleň v Českém Krumlově

Údržba veřejné zeleně

Obecně

V průběhu celého roku (tj. i v zimním období) probíhá každý týden úklid zelených ploch v majetku města. V případě souvislé vrstvy sněhové pokrývky, je z důvodu velkého množství odpadu ihned po oteplení nutné realizovat tzv. generální úklid zelených ploch. Souběžně probíhá vyhrabání spadaného listí a stařiny z travnatých ploch. 

Práce v rámci komplexní údržby veřejné zeleně

V rámci péče o veřejnou zeleň město Český Krumlov zajišťuje péči o více než 40 ha zelených ploch a téměř 3 000 m2 keřového patra.

Komplexní údržba veřejné zeleně obsahuje:

1) pokosení travnatých ploch

Podle typu trávníku se provádí

  • 5 či 8 sečí v případě trávníku parkového
  • 2 seče u trávníku lučního

Dle svažitosti a charakteru jednotlivých ploch se pro údržbu používají rotační sekačky se sběracím zařízením, příp. strunové vyžínače (v těchto případech je nutné posekanou trávu hrabat ručně). Materiál z údržby zelených ploch je následně odvážen ke kompostování.

Termíny a časy realizace jsou ovlivňovány klimatickými podmínkami (ranní rosa) a pochopitelně naší snahou v minimální možné míře rušit klid obyvatel města. Práce jsou zpravidla zahajovány v cca 8 hodin a probíhají do cca 17 hodin; výjimka může nastat při aktuální potřebě rychlého postupu prací. 

Práce v zeleni lze plánovat jen částečně (vliv aktuálního počasí), každoročně se Odbor životního prostředí a zemědělství snaží o maximální informovanost občanů prostřednictvím informačních tabulí, umisťovaných v časovém předstihu v jednotlivých lokalitách.

Vybrané plochy v majetku města, na kterých je prováděna pravidelná seč trávníkových ploch (jedná se o orientační zákresy v rámci mapové aplikace. Plochy rekreační a sportovní udržují jejich správci častěji).

Město Český Krumlov žádá obyvatele lokalit, v nichž probíhá údržba veřejné zeleně, aby přeparkovali svá vozidla a zabránili tak potenciálnímu poškození či znečištění svého automobilu. 

Veřejná zeleň v Českém Krumlově2) řez a tvarování živých plotů

  • Provádí se 3 x ročně

3) vyhrabání travnatých ploch 

  • Provádí se 2 x ročně 

4) úklid zelených ploch

  • Provádí se 1 x týdně

Kdo udržuje město Český Krumlov?

Komplexní údržbu veřejné zeleně v Českém Krumlově zajišťuje firma

Václav Kubát - údržba zeleně

 

Obecné informace

Veřejná zeleň v Českém Krumlově

Všechny pracovní operace jsou závislé na aktuálních klimatických podmínkách a dalších souvislostech, které mohou způsobit operativní úpravy harmonogramu prací.

Do výše uvedeného režimu nejsou zařazeny veškeré plochy v majetku města Český Krumlov. Prudké svahy, souvislé porosty vzrostlé vegetace a další plochy, kde se výše uvedené pracovní operace nerealizují, město udržuje dle aktuální potřeby (v roce 2010 například pozemky v okolí autobusového nádraží, svah u parkoviště Pod Poštou, lokalita Na Skalce, porosty zeleně v&n bsp;okolí rybníka na Horní Bráně apod.).

Je zřejmé, že ne všechny plochy, nacházející se na území města jsou i v majetku města Český Krumlov. Odbor životního prostředí a zemědělství se často setkává s připomínkami občanů na potřebu zajištění úklidu či údržby ploch, které jsou ve vlastni ctví třetích osob. Potřeby vzájemné koordinace prací si je město vědomo a spolupracuje s významnými vlastníky pozemků v katastru města Český Krumlov - s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov a společností Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava s cílem časově sladit realizaci jednotlivých pracovních operací v údržbě zeleně v jednotlivých městských částech.

V případě dotazů, připomínek či podnětů se obracejte na Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově, který úržbu veřejné zeleně ve městě koordinuje. 

Fotogalerie - veřejná zeleň v Českém Krumlově

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: