Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově

aktualizováno 31.10.2013

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov ve spolupráci s pověřeným správcem veřejné zeleně společností Lesy města Český Krumlov s.r.o. pečují o více než 40 hektarů veřejné zeleně v Českém Krumlově. Jedná se především o parkové plochy a sídlištní zeleň, ale také například o aleje stromů a pozemky v blízkosti komunikací.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Apfelthaler Petr
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - veřejná zeleň
E-mail: petr.apfelthaler@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Veřejná zeleň ve městě Český KrumlovVeřejná zeleň v Českém Krumlově

Údržba veřejné zeleně

Obecně

V průběhu celého roku (tj. i v zimním období) probíhá každý týden úklid zelených ploch v majetku města. V případě souvislé vrstvy sněhové pokrývky, je z důvodu velkého množství odpadu ihned po oteplení nutné realizovat tzv. generální úklid zelených ploch. Souběžně probíhá vyhrabání spadaného listí a stařiny z travnatých ploch. 

Práce v rámci komplexní údržby veřejné zeleně

V rámci péče o veřejnou zeleň město Český Krumlov zajišťuje péči o více než 40 ha zelených ploch a téměř 3 000 m2 keřového patra.

Komplexní údržba veřejné zeleně obsahuje:

1) pokosení travnatých ploch

Podle typu trávníku se provádí

  • 5 či 8 sečí v případě trávníku parkového
  • 2 seče u trávníku lučního

Dle svažitosti a charakteru jednotlivých ploch se pro údržbu používají rotační sekačky se sběracím zařízením, příp. strunové vyžínače (v těchto případech je nutné posekanou trávu hrabat ručně). Materiál z údržby zelených ploch je následně odvážen ke kompostování.

Termíny a časy realizace jsou ovlivňovány klimatickými podmínkami (ranní rosa) a pochopitelně naší snahou v minimální možné míře rušit klid obyvatel města. Práce jsou zpravidla zahajovány v cca 8 hodin a probíhají do cca 17 hodin; výjimka může nastat při aktuální potřebě rychlého postupu prací. 

Práce v zeleni lze plánovat jen částečně (vliv aktuálního počasí), každoročně se Odbor životního prostředí a zemědělství snaží o maximální informovanost občanů prostřednictvím informačních tabulí, umisťovaných v časovém předstihu v jednotlivých lokalitách.

Vybrané plochy v majetku města, na kterých je prováděna pravidelná seč trávníkových ploch (jedná se o orientační zákresy v rámci mapové aplikace. Plochy rekreační a sportovní udržují jejich správci častěji).

Město Český Krumlov žádá obyvatele lokalit, v nichž probíhá údržba veřejné zeleně, aby přeparkovali svá vozidla a zabránili tak potenciálnímu poškození či znečištění svého automobilu. 

Veřejná zeleň v Českém Krumlově2) řez a tvarování živých plotů

  • Provádí se 3 x ročně

3) vyhrabání travnatých ploch 

  • Provádí se 2 x ročně 

4) úklid zelených ploch

  • Provádí se 1 x týdně

Kdo udržuje město Český Krumlov?

Komplexní údržbu veřejné zeleně v Českém Krumlově zajišťuje firma

Václav Kubát - údržba zeleně

 

Obecné informace

Veřejná zeleň v Českém Krumlově

Všechny pracovní operace jsou závislé na aktuálních klimatických podmínkách a dalších souvislostech, které mohou způsobit operativní úpravy harmonogramu prací.

Do výše uvedeného režimu nejsou zařazeny veškeré plochy v majetku města Český Krumlov. Prudké svahy, souvislé porosty vzrostlé vegetace a další plochy, kde se výše uvedené pracovní operace nerealizují, město udržuje dle aktuální potřeby (v roce 2010 například pozemky v okolí autobusového nádraží, svah u parkoviště Pod Poštou, lokalita Na Skalce, porosty zeleně v&n bsp;okolí rybníka na Horní Bráně apod.).

Je zřejmé, že ne všechny plochy, nacházející se na území města jsou i v majetku města Český Krumlov. Odbor životního prostředí a zemědělství se často setkává s připomínkami občanů na potřebu zajištění úklidu či údržby ploch, které jsou ve vlastni ctví třetích osob. Potřeby vzájemné koordinace prací si je město vědomo a spolupracuje s významnými vlastníky pozemků v katastru města Český Krumlov - s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov a společností Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava s cílem časově sladit realizaci jednotlivých pracovních operací v údržbě zeleně v jednotlivých městských částech.

V případě dotazů, připomínek či podnětů se obracejte na Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově, který úržbu veřejné zeleně ve městě koordinuje. 

Fotogalerie - veřejná zeleň v Českém Krumlově

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov