aktualizováno 16. 7. 2021

Jízdní řády MHD Český Krumlov

aktualizováno 20. 12. 2019

Od 1. 7. 2016 došlo z důvodu ukončení financování dopravy ze strany Jihočeského kraje a převodu správy pod město Český Krumlov ke změnám a rozdělení linek MHD.

Přepravu zajišťuje společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.

Vyhledat spojení v jízdním řádu můžete zde.

Kontakt na informační kancelář na Autobusovém nádraží v Českém Krumlově: +420 386 100 146.

Ceník jízdného MHD Český Krumlov

Od 8. října 2018 je pro cestující v MHD města Český Krumlov platný upravený ceník jízdného. Úpravy ceníku reagují na zavedení plošných slev pro cestující v příměstské autobusové dopravě, které byly nastaveny na všech příměstských linkách od 1. září 2018 na základě vládního nařízení.

V příměstské autobusové dopravě byla zavedena jednotná sleva 75 % namísto původních slev (např. pro děti do 15 let, pro žáky 6-15 let, pro studenty 15-26 let, pro držitele ZTP/P apod.) Ceník jízdného MHD Český Krumlov slevy z příměstské autobusové dopravy reflektuje a zavádí stejně výhodné jízdné pro některé skupiny cestujících, aby byla situace pro cestující přehledná a cena vstřícná. Tato úprava by měla také podpořit vyšší využití MHD cestujícími.

Jízdné uhradí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy. V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., nebo běžnou platební kartou.

Na linkách 335001 a 335002 platí jednorázové kilometrické jízdné, kalkulované vždy z tarifní vzdálenosti, dané platným a schváleným jízdním řádem.

Průkazy opravňující ke slevě jízdného:

* Senioři nad 70 let věku se prokážou platným průkazem s fotografií, vydaným ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Průkaz seniora vydává dopravce v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Českém Krumlově na základě prokázání totožnosti a věku žadatele.
* Žáci a studenti se prokazují platným průkazem pro školní rok, vydaným dopravcem a potvrzeným školou.

Informace o veškerých jízdních řádech i přehled platných změn na linkách jsou dostupné na webových stránkách www.jikord.cz.

V případě dotazů či podnětů k veřejné hromadné dopravě kontaktujte tyto pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Změny v jízdních řádech

Od 1. 7. 2016 došlo ke změnám v obslužnosti linek městské hromadné dopravy Český Krumlov.

Nově obslužnost zajišťují linky:
335001 Spolí - Plešivec - autobusové nádraží - vlakové nádraží - Tovární točna
335002 autobusové nádraží - Špičák - vlakové nádraží - Vyšný

Linka 330151 z Větřní zůstává v upravené podobě. Přeprava cestujících z Větřní bude pokračovat v hlavních časech stejným autobusem dále po trasách nově vzniklých městských linek. 

Současně se k 1. 7. 2016 zrušily linky 330150, 330152 a 330153.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov