aktualizováno 20. 2. 2024

Organizace založené a zřízené městem Český Krumlov

Obecně prospěšné společnosti

Sociální služby SOVY o.p.s. Sociální služby SOVY o.p.s. - video Sociální služby SOVY o.p.s. SOVY provozují komplexní centrum sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - video Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. CPDM nabízet pomoc dětem a jejich rodinám. Poradenství, prevence společensky patologických jevů, podpora vhodného trávení volného času.
Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Městské divadlo pořádá ročně více jak 100 představení, které navštíví téměř 18 tisíc diváků a spolupořádá významné akce města.
PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s. PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s. - video PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s. Pro-SPORT podporuje sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti.

Obchodní společnosti

Služby města Český Krumlov, s.r.o. Služby města Český Krumlov, s.r.o. Služby města zajišťují údržbu veřejných ploch, silnic, hřišť, osvětlení a rozhlasu, provoz hřbitova a sběrného dvora, a svoz odpadů.
Lesy města Český Krumlov, s.r.o. Lesy města Český Krumlov, s.r.o. - video Lesy města Český Krumlov, s.r.o. Lesy města zajišťují činnosti v oblasti lesnictví (obnova a ochrana lesa), dřevorubecké práce a výkup / prodej dřevomateriálu.
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. - video Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. ČKRF zajišťuje opravy a následné využití historicky cenných objektů ve městě. Svou další činností přispívá k podpoře, organizaci a rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. 

Příspěvkové organizace

Městská knihovna v Českém Krumlově Městská knihovna v Českém Krumlově - video Městská knihovna v Českém Krumlově Městská knihovna je kulturní, informační a vzdělávací institucí a tradicí již od roku 1879.
Kláštery Český Krumlov Kláštery Český Krumlov Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku a láká zejména rodiny a děti. 
Základní škola Linecká Základní škola Linecká Základní škola pro 400 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je počítačová a jazyková učebna, dřevodílna, kovodílna, kuchyňka, tělocvična s divadelním jevištěm a keramická dílna.
Základní škola Plešivec Základní škola Plešivec Základní škola pro 450 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabídka rozšířené výuky ledního hokeje a půjčovny lyží. S dětmi jezdíme na letní tábory a nabízíme pro ně kroužky: angličtiny, keramiky, hry na kytaru, stolního tenisu a dalších.
Základní škola T.G.Masaryka Základní škola T.G.Masaryka Základní škola pro 450 žáků se školní jídelnou a družinou.
Základní škola Za Nádražím Základní škola Za Nádražím Základní škola pro 700 žáků se zaměřením na volejbal a informatiku, s jídelnou, družinou, klubem a školicím střediskem DVPP.
Mateřská škola T.G.Masaryka Mateřská škola T.G.Masaryka Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou pro 56 dětí se školní jídelnou a zahradami, které jsou upraveny dle norem EU. Děti se účastní plaveckého výcviku, zimního bruslení či tenisové školičky. 
Mateřská škola Za Soudem Mateřská škola Za Soudem Mateřská škola pro 45 dětí se školní jídelnou.
Mateřská škola Plešivec I Mateřská škola Plešivec I Mateřská škola pro 126 dětí s jídelnou. K dispozici je kroužek anglického a německého jazyka, výtvarné a ekologické výchovy, tance i hry na flétnu.
Mateřská škola Plešivec II Mateřská škola Plešivec II Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.
Mateřská škola Vyšehrad Mateřská škola Vyšehrad Mateřská škola pro 100 dětí se školní jídelnou. K dispozici je zahrada a terasa.
Mateřská škola Tavírna Mateřská škola Tavírna Mateřská škola pro 55 dětí se školní jídelnou.
Mateřská škola Za Nádražím Mateřská škola Za Nádražím Mateřská škola pro 81 dětí se školní jídelnou.
Azylový dům pro matky s dětmi – Centrum Kamínek Azylový dům pro matky s dětmi – Centrum Kamínek Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. 

Další

DMO Český Krumlov Region z.s. DMO Český Krumlov Region z.s. DMO se stará o management a marketing destinace, zabývá se rozvojem a podporou turistické oblasti zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má na starost propagaci destinace a komunikaci s veřejností.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: