Dotace města Český Krumlov 2024

Město Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Dotace poskytované z rozpočtu města Český Krumlov jsou směrovány na podporu těchto aktivit. Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované dotace jsou vyjádřením priorit města Český Krumlov pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV (TÝKÁ SE POUZE PRÁVNICKÝCH OSOB) 

Povinná příloha žadatele – právnické osoby (dle zákona č.  250/2000 Sb.: § 10 a, odst. f) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - bude vyžadována kopie údajů o skutečném majiteli právnické osoby (podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.   

Úplný výpis lze získat z Evidence skutečných majitelů.  

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Příjem žádostí: od 1. 2. do 15. 2. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Příjem žádostí opatření 4.1. : od 1. 6. do 10. 7. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Kontrola formálních náležitostí: 28. 2. 
Hodnocení žádostí: 31. 3. 
Rozhodování o přidělení podpory: 31. 5. 
Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 30. 6. 
Vyplacení podpory: 31. 7. 
Realizace projektu: od 1. 1. nejpozději do 31. 12. 
Vyúčtování podpory: V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu. V případě celoročních projektů do 28. 2. 

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

Program podpory města Český Krumlov - pravidla

Město Český Krumlov vyhlásilo pro rok 2024 následující dotační programy / priority:

PRIORITA 1 - Kultura
PRIORITA 2 - Sociální a související služby
PRIORITA 3 - Sport
PRIORITA 4 - Studenti z nízkopříjmových skupin
PRIORITA 5 - Volnočasové aktivity na území města
PRIORITA 6 - Zahraniční spolupráce
PRIORITA 7 - Enviromentální výchova

Harmonogram programu 

1. kolo 

Příjem žádostí: od 1. 2. do 15. 2. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Příjem žádostí opatření 4.1. : od 1. 4. do 30. 4. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Kontrola formálních náležitostí: 28. 2. 
Hodnocení žádostí: 31. 3. 
Rozhodování o přidělení podpory: 31. 5. 
Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 30. 6. 
Vyplacení podpory: 31. 7. 
Realizace projektu: od 1. 1. nejpozději do 31. 12. 
Vyúčtování podpory: V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu. V případě celoročních projektů do 28. 2. 

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

2. kolo (opatření v oblasti kultury 1.4. a 1.5.) 

Příjem žádostí: od 1. 6. do 30. 6. - elektronicky na adresu jindriska.smolikova@ckrumlov.cz, fyzicky na Odbor financí nebo na podatelnu MěÚ ČK
Kontrola formálních náležitostí: 15. 7. 
Hodnocení žádostí: 31. 8. 
Rozhodování o přidělení podpory: 30. 9. 
Uzavření smluv o poskytnutí podpory: 31. 10. 
Vyplacení podpory: 15. 11. 
Realizace projektu: od 1. 7. nejpozději do 31. 12. 
Vyúčtování podpory: V termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace, zpravidla do konce měsíce následujícího po termínu ukončení projektu. V případě celoročních projektů do 28. 2. 

Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!

Tyto dotace jsou přípustné pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech, kdy žadatel nemohl svou žádost z objektivních důvodů uplatnit v dotačních programech. Žádosti jsou adresovány přímo radě města Český Krumlov a mohou být předkládány v průběhu celého roku.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: