Dotace města Český Krumlov 2024

Město Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Dotace poskytované z rozpočtu města Český Krumlov jsou směrovány na podporu těchto aktivit. Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované dotace jsou vyjádřením priorit města Český Krumlov pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV (TÝKÁ SE POUZE PRÁVNICKÝCH OSOB) 

Povinná příloha žadatele – právnické osoby (dle zákona č.  250/2000 Sb.: § 10 a, odst. f) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - bude vyžadována kopie údajů o skutečném majiteli právnické osoby (podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů) upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.   

Úplný výpis lze získat z Evidence skutečných majitelů.  

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: