aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor financí (OF)

Bezhotovostní platby

Vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze minimalizovat případná rizika žádá MÚ Český Krumlov občany, aby dávali přednost bezhotovostním platbám, a to bankovním převodem nebo platební kartou. Děkujeme za pochopení.

 

Odbor financí zajišťuje rozpočtový proces, tedy sestavení rozpočtu města, kontrolu jeho plnění a úpravy během roku prostřednictvím rozpočtových opatření včetně rozpočtové agendy zřízených a založených organizací. Dále zabezpečuje veškeré finanční operace, tzn. pohyby na bankovních účtech města včetně správy přijatých úvěrů a vede komplexní účetnictví města včetně účetnictví jeho organizačních složek. Úsek poplatků a pohledávek zabezpečuje agendu místních poplatků, vymáhá většinu pohledávek vzniklých při výkonu státní správy a zabezpečuje provoz hlavní pokladny městského úřadu. Odbor financí má ve své činnosti také dotační agendu včetně administrace Programu podpory a mimo jiné zabezpečuje ekonomickou oblast školství z pozice obce z rozšířenou působností.  

Náplň práce Odboru financí je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Štaberňák
Odbor / oddělení: OF
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.stabernak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 250
Irena Adámková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Ladislava Božiková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: ladislava.bozikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 251
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253
Jitka Máchová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: jitka.machova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 252
Jana  Netušilová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - hlavní účetní
E-mail: jana.netusilova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 254
Bc. Jindřiška Smolíková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent
E-mail: jindriska.smolikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 412
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255
Jana Šítalová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze psů
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Finanční účtárna
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: uctarna@ckrumlov.cz
Telefon:

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

  • Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
  • Vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: