Úklid a zimní údržba komunikací

STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE

Jarní úklid začíná po ukončení zimního období tj. zpravidla termínem 30. 3. V případě příznivých klimatických podmínek jsou úklidové práce zahájeny před výše uvedeným termínem a naopak, v případě nepřízně počasí, začíná jarní úklid se zpožděním.

Orientační harmonogram jarního úklidu je uveden níže. Je však s ohledem na klimatické podmínky, postup prací a aktuální priority, upravován.

 

1. týden jarního úklidu (15.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • celé sídl. Mír od křižovatky ul. Tovární na křižovatku I/39 ul. Budějovická
 • široký chodník Mír – Trojice
 • ulice Tovární včetně chodníků
 • chodník Objížďková, chodník Trojice - Dobrkovice, chodník autobusové nádraží – prodejna Renault
 • komunikace tř. Míru

Subdodavatelsky

 • Celé vnitřní město od rest. U Dušků po křižovatku ulic Tavírna - Objížďková
 • Horní ul., ul. Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po Vodě, Rybářská
 • plocha autobusového nádraží včetně chodníku do Kaplické ul., schody ke spořitelně a chodník k ČS Moll, pěšina včetně lávky k pivovaru

 

2. týden jarního úklidu (16.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • sídl. Vyšehrad včetně komunikace a chodníku Na Svahu a Pod Kamenem
 • pěšina do ul. Na Svahu a pěšina od finančního úřadu do ul. Vyšehrad (pozor na schody do zelené plochy)
 • ulice Vyšenská ke kolejím, Českobratrská, Na Spojce, U Trojice, Za Plevnem, Domoradická, Za Jitonou, Nad Tratí, Lesní, Hasičská

Subdodavatelsky

 • sídliště Špičák, včetně ul. Fialková a parkoviště Špičák
 • ulice Hradní a lávka Na Ostrov
 • komunikace z ul. T.G.Masaryka do ul. tř. Míru
 • plocha před kinem, včetně pěšiny Serpentina (k paraplíčku), zvýšený chodník na tř. Míru

 

3. týden jarního úklidu (17.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • sídliště Nádražní předměstí, sídliště Vyšný, sídliště Dubina
 • ul. Vyšenská od kolejí ke kasárnám

Subdodavatelsky

 • sídliště Plešivec od ul. Konvalinková, Zvonková, Luční přes ul. Věncová, U Jeslí k rest. U Zelené ratolesti
 • ul. Pod Kaštany po spojovací komunikaci na tř. 5.května
 • prostory a pěšiny kolem bývalého okresního úřadu
 • Rechle

 

4. týden jarního úklidu (18.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • Vyšný, ul. Vyšenská od kasáren – točna – Pod Hájí – točna, ul. U kasáren – hájenka, ul. Nádražní, tř. Míru celá
 • Horní Brána (úsek mezi ul. U Poráků na křižovatkou ulic Nad Nemocnicí a Kaplická)

Subdodavatelsky

 • ulice U Cihelny, Krásné údolí, Spojovací, Strmá, Dělnická, Skalní, Slunečná, Plešivecká, Plešivecké nám., Nad Schody, Plešivecké schody, Důlní, Horská, Za Soudem  

 

5. týden jarního úklidu  (19.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • Horní Brána I. – úsek od ul. Nad Nemocnicí po ul. Rožmberskou
 • Horní Brána II. – úsek od ul. Rožmberská přes sídliště ke křižovatce Pod Sv. Duchem

 

6. týden jarního úklidu (20.týden)

Služby města Český Krumlov s.r.o.

 • ul. Pod Sv. Duchem - Nové Spolí - Slupenec
 • komunikace Nové Dobrkovice
 • komunikace kolem zámecké zahrady k Jízdárně, k Vodotrysku, panelka Vyšný osada

 

Organizaci a koordinaci  jarního úklidu ve městě zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Odbor koordinuje také úklid komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Harmonogram postupu úklidu může odbor dopravy operativně měnit na základě konkrétního stavu dané situace. Vždy v pátek probíhá kontrolní den s vyhodnocením průběhu úklidu a operativním upřesněním harmonogramu na následující týden.                     

Organizaci  jarního úklidu zelených ploch a zeleně ve městě zajišťuje Odbor životního prostřední a zemědělství Městského úřadu. Oba odbory provádí i kontrolu plnění harmonogramu, provádění prací a přebírají práci od dodavatelů. 

 

Fakta o jarním úklidu
Jarním úklidem komunikací a zelených ploch se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků, vyčištění odtokových struh, vpustí a rigolů, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden. Součástí jarního úklidu je i umytí čekáren autobusových zastávek. V jarním období probíhá zpravidla i blokové čištění komunikací.

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce přibližně 72 km a chodníků v celkové délce 44 km.

Jarní úklid je zahájen neprodleně po odtátí sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. Je prováděn v období, kdy je již možné upravit potřebnou techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na letní (ložné plochy, zametací zařízení).

Pořadí úklidu v jednotlivých částech města je navrženo s ohledem na zkušenosti a připomínky z předchozích let a s ohledem na dopravní význam komunikací. Pořadí je možné měnit vyžádají-li si to určité priority nebo mimořádné požadavky. 


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: