aktualizováno 15. 12. 2021

Prohlášení o přístupnosti

1. Prohlášení o přístupnosti

Město Český Krumlov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.ckrumlov.cz.

1.1. Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

1.2. Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace publikovány i ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky, formátování a bezpečnostní prvky, které webový formát HTML nepodporuje. Pro prohlížení těchto dokumentů lze použít zdarma dostupné prohlížeče (Acrobat reader, LibreOffice).

1.3. Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.12.2021. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a standard WCAG 2.1.

1.4. Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
e-mail: web@ckrumlov.cz

1.5. Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov