Potřebuji si vyřídit: Stavební agenda, památková péče

Stavební agendaAgendy stavební úřadu

Architekt města Český KrumlovArchitekt města Český Krumlov

Závazné stanovisko k obnově kulturní památkyÚdržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky

Závazné stanovisko k opravě objektu v památkově chráněném územíObjekt v městské památkové rezervaci, (MPR), městské (vesnické) památkové zóně (MPZ, VPZ), v ochranném pásmu (OP)

Dotace - Program regenerace MPR a MPZProgram regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov a Program regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec

Dotace - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORPProgram Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Formuláře speciálního stavebního úřadu (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

Formuláře speciálního stavebního úřadu - vodoprávní úřad (Odbor životního prostředí a zemědělství)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov