Závazné stanovisko k obnově kulturní památky

aktualizováno 05.01.2012

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o vydání závazného stanoviska naleznete také v sekci "Formuláře".

Žádost o závazné stanovisko podá vlastník kulturní památky na podatelnu MěÚ Český Krumlov. Podání bude adresováno Odboru památkové péče.

Před podáním žádosti je možné projektovou dokumentaci nebo jednoduchý záměr zkonzultovat v kanceláři na Odboru památkové péče za přítomnosti pracovníka NPÚ Č. Budějovice anebo na místě stavby. Podrobnější informace v sekci "Jak se objednat".

Konzultace k Žádosti o závazné stanovisko záměrů mají na starost:

Johana Lepešková

referent odboru památkové péče

E-mail: johana.lepesková@ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 708
Mob.: 771 224 196

Má na starost území:

 • Městská památková rezervace (MPR) Český Krumlov
 • Městská památková rezervace (MPZ) Český Krumlov - Plešivec
 • Ochranné pásmo MPR Český Krumlov
 • samostatně stojící kulturní památky na území města Český Krumlov

Pro území města Český Krumlov je možné před podáním žádosti projektovou dokumentaci nebo jednoduchý záměr zkonzultovat v kanceláři na odboru památkové péče č. dveří V123 (Johana Lepešková) za přítomnosti pracovníka NPÚ Č. Budějovice ve středu od 8:30 do 10:30, anebo po dohodě na místě stavby.
Pracovníkem NPÚ je Ing. arch. Alena Vinařová,  vinarova.alena@npu.cz, 602 626 718

 

Ing. arch. Jakub Veselý

referent odboru památkové péče

E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 708
Mob.: 771 224 196

Má na starost území:

 • Městská památková zóna (MPZ) Hořice na Šumavě
 • Městská památková zóna (MPZ) Chvalšiny
 • Městská památková zóna (MPZ) Rožmberk nad Vltavou
 • Městská památková zóna (MPZ) Vyšší Brod
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Čertyně
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Krním
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Mirkovice
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Pernek
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Rojšín
 • Vesnická památková zóna (VPZ) Zlatá Koruna
 • Ochranné pásmo (OP) nemovité kulturní památky (nKP) státního hradu a zámku Rožmberk nad Vltavou
 • Ochranné pásmo (OP) nemovité kulturní památky (nKP) kostela sv. Petra a Pavla a kaple Navštívení P. Marie ve Svérázu
 • samostatně stojící kulturní památky na území ORP Č. Krumlov, mimo město Č. Krumlov

Pro správní území ORP Český Krumlov, mimo území města Český Krumlov, je možné před podáním žádosti projektovou dokumentaci nebo jednoduchý záměr zkonzultovat v kanceláři na Odboru památkové péče č. dveří V121 (Ing. arch. Jakub Veselý).

Doporučujeme se předem objednat.
Objednat je potřeba i přítomnost pracovníka NPÚ Č. Budějovice, Ing. arch Radka Lišky, liska.radek@npu.cz, 724 965 364 anebo konzultaci na místě stavby.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žádost o závazné stanovisko je oprávněn podat vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci.

Dále je oprávněn žádost podat správce nebo uživatel (nájemce) na základě uzavřené příslušné smlouvy s vlastníkem, kterou k žádosti o závazné stanovisko přiloží (části nájemní smlouvy týkající se finančních prostředků je možné vymazat).

Žádost o vydání závazného stanoviska naleznete také v sekci "Formuláře".

Projektovou dokumentaci opravy objektu v kvalitě dle prováděcí vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb ke stavebnímu zákonu, nezapomenout na zakreslení současného stavu před obnovou.

Dále mohou být v některých případech vyžadovány průzkumy, posudky objektu např:

 • Stavebně historický průzkum (SHP), případně doplňkový SHP
 • Inventarizace prvků
 • Sondážní průzkum
 • Dendrochronologický průzkum
 • Průzkum poškození dřevěných prvků dřevokaznými škůdci
 • Restaurátorský průzkum a návrh

Zvolit vhodný rozsah průzkumů a posudků provede projektant, který rozhas může konzultovat s památkovou péčí.
Rozsah dokumentace je potřeba volit podle rozsahu připravovaných prací.

V agendě nejsou vyžadovány správní poplatky.

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 60 dní.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: