Závazné stanovisko k obnově kulturní památky

aktualizováno 05.01.2012

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost o vydání závazného stanoviska naleznete také v sekci Formuláře.

Žádost o závazné stanovisko podá vlastník kulturní památky na podatelnu MěÚ Český Krumlov. Podání bude adresováno Odboru památkové péče.

Konzultace k Žádosti o závazné stanovisko záměrů mají na starost:

Johana Lepešková referent památkové péče katastrální území Český Krumlov, území památkové rezervace, zóny ochranného pásma města Český Krumlov (MPR Český Krumlov, MPZ Český Krumlov - Plešivec, ochranné pásmo MPR Český Krumlov) johana.lepeskova@ckrumlov.cz 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý referent památkové péče samostatně umístěné památky mimo památkově chráněná území v okrese Český Krumlov a památkově chráněná území v okrese Český Krumlov - VPZ Rojšín, VPZ Čertyně, VPZ Zlatá Koruna, VPZ Pernek, VPZ Krním, MPZ Chvalšiny, VPZ Mirkovice, MPZ Hořice na Šumavě, MPZ Vyšší Brod, MPZ a ochranné pásmo MPZ Rožmberk nad Vltavou, ochranné pásmo Svéráz jakub.vesely@ckrumlov.cz 380 766 715

Na konzultaci se objednávejte e-mailem či telefonicky. 
Na konzultaci lze přijít společně s projektantem.
Na konzultaci je možné přizvat příslušného pracovníka NPÚ České Budějovice.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715

Žádost o závazné stanovisko je oprávněn podat vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, který se v souladu se správním řádem může nechat zastupovat na základě plné moci.

Projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky v kvalitě dle prováděcí vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb ke stavebnímu zákonu, nezapomenout na zakreslení současného stavu před obnovou.

Dále by dokumentace měla obsahovat průzkumy, posudky apod.:

  • Stavebně historický průzkum (SHP), případně doplňkový SHP,
  • Inventarizace prvků,
  • Sondážní průzkum,
  • Dendrochronologický průzkum,
  • Průzkum poškození dřevěných prvků dřevokaznými škůdci
  • Restaurátorský průzkum a návrh

Vhodný rozsah průzkumu a posudků zvolí projektant, který může rozsah konzultovat s památkovou péčí. Rozsah dokumentace je potřeba volit podle rozsahu připravovaných prací.

V agendě nejsou vyžadovány správní poplatky.

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 60 dní.

  • zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
  • vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  • Památkový katalog (https://www.pamatkovykatalog.cz/)
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: