aktualizováno 19. 2. 2021

0. Nový územní plán města Český Krumlov

Pořizování nového územního plánu aktuálně postoupilo do fáze tzv. společného jednání. Toto jednání probíhá za účasti pořizovatele, zástupce obce (určený zastupitel), zástupců dotčených orgánů a sousedních obcí, ale bez přímé účasti veřejnosti. Nicméně kdokoli z veřejnosti může k návrhu, který je zveřejněn, podávat své písemné připomínky.

Návrh nového územního plánu pro společné jednání je zveřejněn od 19.2.2021 - původně do 8.4.2021 (viz oznámení na úřední desce).

Protože společné jednání s dotčenými orgány bylo posunuto na nový termín, zveřejnění návrhu nového územního plánu se prodlužuje do 6.5.2021

Návrh územního plánu - textová část

Textovou část návrhu nového územního plánu obsahující část výrokovou a odůvodnění naleznete pod níže uvedeným odkazem.

Textová část nového územního plánu města Český Krumlov pro společné jednání - výrok

Textová část nového územního plánu města Český Krumlov pro společné jednání - odůvodnění

Návrh územního plánu - výkresová část

Výkresovou část návrhu nového územního plánu naleznete v mapové aplikaci "Návrh nového územního plánu pro společné jednání".
V menu vrstvy můžete přepínat jednotlivé výkresy, u kterých také můžete nastavit průhlednost (kdybyste chtěli vidět podkladové letecké snímky). V menu Legenda si můžete zobrazit vysvětlivky k výkresům v druhém okně.

Připomínkování

Pomocí on-line formuláře

Textovou část můžete připomínkovat vyplněním a odesláním online formuláře "Připomínkování textové části nového územního plánu".
Výkresovou část můžete připomínkovat v mapové aplikaci "Připomínkování výkresové části nového územního plánu". Seznam výkresů se zobrazí přepínačem vlevo uprostřed stránky. Vypnutím (oko je přeškrtnuté) aktuálně zobrazeného výkresu a zapnutím (oko není přeškrtnuté) požadovaného výkresu přepnete zobrazení výkresů v mapě. Pokud chcete najít Vaší lokalitu, můžete zadat do vyhledávacího pole adresu nebo parcelu. Nebo můžete vypnout všechny výkresy a přiblížit se na požadované místo v letecké mapě. Formulář připomínky otevřete tlačítkem vpravo uprostřed stránky. Odeslání připomínky se provede tak, že nejdříve kliknete v mapě na dotyčné parcele. Ta se přenese do formuláře spolu s číslem parcely. Poté zadáte Vaše osobní údaje a text připomínky s odůvodněním a nakonec formulář odešlete.

Dotazy, náměty a připomínky k fungování mapových aplikací zasílejte na gis@ckrumlov.cz

Pomocí tištěného formuláře

Připomínku můžete podat i pomocí formuláře "Připomínka k textové nebo výkresové části nového územního plánu pro společné jednání". Vytištěný a vyplněný formulář odešlete na adresu:
Městský úřad Český Krumlov
Odbor úřad územního plánování
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Osobní návštěva na odboru

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hermann Josef, Ing.
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: josef.hermann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704

Ve věci nového územního plánu můžete využít též on-line rezervace návštěvy u vedoucí odboru úřad územního plánování.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov