aktualizováno 10. 5. 2021

0. Nový územní plán města Český Krumlov

Pořizování nového územního plánu je aktuálně ve fázi po společném jednání. Toto jednání za účasti pořizovatele, zástupce obce (určený zastupitel) a zástupců dotčených orgánů se uskutečnilo dne 6. 4. 2021.

Součástí této fáze pořizování nového územního plánu bylo též zveřejnění jeho návrhu na webu města, aby se s ním mohla široká veřejnost seznámit a aby jej mohla připomínkovat. Celkem byl návrh nového územního plánu zveřejněn po dobu 11 týdnů (od 19. 2. 2021 do 6. 5. 2021). Za tu dobu bylo úřadu doručeno více než 200 připomínek. Lhůta pro připomínkování návrhu nového územního plánu ve fázi společného jednání skončila dne 6. 5. 2021, stejný den skončila též lhůta pro uplatňování stanovisek dotčených orgánů. Dne 7. 5. 2021 byl návrh nového územního plánu sejmut z webu města i geoportálu města Český Krumlov.

Po 6. 5. 2021 následuje několikaměsíční období, v němž budou nejdříve vyhodnocována stanoviska dotčených orgánů a dle  potřeby konána dílčí jednání s některými z nich. Připomínky veřejnosti budou roztříděny (dle témat a lokalizace) a poté bude následovat jejich vyhodnocování a projednávání mezi pořizovatelkou nového územního plánu, jeho projektantem, městským architektem, určeným zastupitelem pro územní plánování a jeho pracovní skupinou.

Na základě výsledků projednání stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení připomínek veřejnosti bude posléze návrh nového územního plánu upraven. Upravený návrh poté bude předmětem veřejného projednání a bude jej rovněž možno připomínkovat. Předpokládaná doba zveřejnění upraveného návrhu nového územního plánu je v tuto chvíli v prvním čtvrtletí roku 2022.

 

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Josef Hermann
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: josef.hermann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: