aktualizováno 28. 11. 2020

Odbor úřad územního plánování (UÚÚP)

aktualizováno 26. 10. 2020

Pro město Český Krumlov odbor pořizuje

Pro obce v území obce s rozšířenou půobností (ORP) – na jejich žádost odbor pořizuje

Pro město Český Krumlov a všechny obce na území ORP

Náplň práce Odboru úřad územního pánování je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Stránka s kompletními informacemi o územním plánování města Český Krumlov je zde.

 

Vedoucí odboru: Jana Hermanová

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Andrejková Michaela, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
Budova: Kaplická 439
Místnost: V118
Telefon: 380 766 702
Dolanská Miluše, Ing.PhD.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
Budova: Kaplická 439
Místnost: 301
Telefon: 380 766 718
Frnochová Veronika, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
Budova: Kaplická 439
Místnost: V118
Telefon: 380 766 719
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost: V119
Telefon: 380 766 704
Kůzlová Stanislava
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
Budova: Kaplická 439
Místnost: V120
Telefon: 380 766 712
Pešková Dagmar, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
Budova: Kaplická 439
Místnost: V118
Telefon: 380 766 703
Valder Aleš, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
Budova: Kaplická 439
Místnost: V118
Telefon: 380 766 709

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov