Centrum Horní Brána v Českém Krumlově

Město Český Krumlov má v úmyslu v prostoru křižovatky pod nemocnicí a jejího širšího okolí vytvořit nové lokální městské centrum, které jeho občanům nabídne služby a funkce odpovídající rozvíjejícímu se městu současnosti. Takové centrum, na jehož ploše smysluplně vznikne škála služeb a využitelných prostor, které není schopno historické jádro nebo historická čtvrť nabídnout. Umístit zde takové funkce, které je v historickém centru města velice obtížné umístit z důvodu omezené dopravní obslužnosti, velikosti vnitřních prostor objektů, malé dimenze komunikací, komplikované morfologie místa.

Účelem soutěže bylo získání dokumentu, který bude město využívat pro posuzování vlastních i  soukromých investičních záměrů, pro urbanistickou rozvahu o této části města v kontextu jak užších, tak širších urbánních vztahů, při respekotvání cílů, jichž má být v řešené lokalitě dosaženo.  Mezi tyto cíle patří zejména zlepšení kvality, průchodnosti a funkčnosti lokality, zvýšení její atraktivity pro obyvatele města, řešení pohybu pěších a automobilové dopravy či dopravní propojení pěších do centra města z prostoru od nemocnice.

Soutěže se zúčastnilo v 1. fázi celkem 9 soutěžících, z toho do 2. fáze postoupili čtyři soutěžící. V souladu se soutěžními podmínkami porota vybrala ve 2. fázi soutěže 2 nejvhodnější návrhy ze 4 obdržených a stanovila jejich pořadí (1. cena, 2. cena). Dalším dvěma návrhům porota v souladu se soutěžními podmínkami přiznala maximální výši náhrad spojených s účastí v soutěži (skicovné).

Web organizátora soutěže Centrum Horní brána v Českém Krumlově

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: