aktualizováno 17. 8. 2010

Granty města Český Krumlov pro rok 2011

aktualizováno 19.09.2011

Aktuality

Oblasti podpory v roce 2011

Město Český Krumlov vyhlašuje následující programy:

Město Český Krumlov administruje následující programy:

Programy podpory jednotlivých oblastí každoročně vyhlašuje Zastupitelstvo města Český Krumlov, popřípadě jiné subjekty a město je administruje.

Důležité termíny

  • 3. ledna 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory ekologické výchovy, z programu podpory kultury (1. výzva), z programu podpory sportu a z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže (1. a 2. opatření)
  • 31. ledna 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory kultury (1. výzva)
  • 1. února 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory zahraniční spolupráce
  • 15. února 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory ekologické výchovy a z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže (1. opatření)
  • 21. února 2011 - ukončení příjmu žádostí do 1. kola programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
  • 28. února 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory sportu a z programu podpory zahraniční spolupráce
  • 30. dubna 2011 - ukončení příjmu žádostí do 2. kola programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
  • 1. června 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory kultury (2. výzva)
  • 1. července 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu podpory kultury (2. výzva)
  • 30. října 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvěk z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže (2. opatření)

Důležité upozornění: Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!!!

Obecně platná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

Granty, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

Grantové programy jiných institucí než města Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov