aktualizováno 17. 12. 2010

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011

aktualizováno 17. 12. 2010

Program podpory sportu je prostředkem jak podpořit činnost místních subjektů působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury, vzájemnou spolupráci sportovních oddílů na území města a spolupráci města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu. Program si dále klade za cíl podpořit činnosti spojené s rozvojem podmínek pro trávení volného času jako je vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města, podpora rozvoje nových dětských hřišť, zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí, dobudování chybějících zařízení pro volný čas a podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek.

Aktuálně

Výsledky programu podpory sportu ve městě Český Krumlov

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2011

  • leden 2011 - vyhlášení programu
  • leden 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 28. 2. 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 30. 4. 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. - 31. 12. 2011 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit:
do 30 dnů od ukončení projektu.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: