aktualizováno 17. 12. 2010

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011

aktualizováno 17. 12. 2010

Program podpory sportu je prostředkem jak podpořit činnost místních subjektů působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury, vzájemnou spolupráci sportovních oddílů na území města a spolupráci města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu. Program si dále klade za cíl podpořit činnosti spojené s rozvojem podmínek pro trávení volného času jako je vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města, podpora rozvoje nových dětských hřišť, zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí, dobudování chybějících zařízení pro volný čas a podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek.

Aktuálně

Výsledky programu podpory sportu ve městě Český Krumlov

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2011

  • leden 2011 - vyhlášení programu
  • leden 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 28. 2. 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 30. 4. 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. - 31. 12. 2011 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit:
do 30 dnů od ukončení projektu.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov