aktualizováno 12. 5. 2008

Granty města Český Krumlov 2010

aktualizováno 26.04.2010

Aktuality

Oblasti podpory v roce 2010

Město Český Krumlov vyhlašuje nebo administruje následující programy:

Programy podpory jednotlivých oblastí každoročně vyhlašuje Rada města Český Krumlov nebo Zastupitelstvo města Český Krumlov, popřípadě jiné subjekty a město je administruje.

Důležité termíny

  • 2. července 2010 - konec příjmu žádostí do Programu podpory kultury (2. výzva)
  • 30. října 2010 - konec příjmu žádostí do Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže (Opatření 2)

Důležité upozornění: Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!!!

Obecně platná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 22. října 2009 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov. Účinnost Pravidel je 1. listopadu 2009 a platí pro programy podpory na rok 2010.

Granty, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

Grantové programy jiných institucí než města Český Krumlov

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov