aktualizováno 1. 2. 2010

Zastupitelé vyhlásili další dva grantové programy

aktualizováno 1. února 2010

Zastupitelé města Český Krumlov vyhlásili na svém lednovém jednání další dva grantové programy - Program podpory sportu a Program podpory zahraniční spolupráce. Oba programy vyhlašují v roce 2010 jedinou grantovou výzvu. Při sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu města Český Krumlov a z nových obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov schválených v říjnu 2009. Oproti roku 2009 se objem finančních prostředků určených na grantovou politiku města snížil zhruba o 4 %. Kompletní informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

Program podpory sportu

BadmintonProgram podpory sportu je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Program vychází ze strategického plánu, jenž si klade za cíl vytvořit kvalitní zázemí pro sport a podporovat spolupráci sportovních oddílů na území města.

Program podpory sportu je rozdělen do 4 opatření - 1) Neinvestiční dotace na činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let), 2) Neinvestiční dotace na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, 3) Sport a tělovýchova pro mládež - dotace na sportovní akce mládeže do 18 let, jejichž pořadatelem je subjekt se sídlem na území města, dotace na pořízení sportovního vybavení a dotace pro sociálně slabé sportovce do 18 let, 4) Podpora sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov.

Žádosti je možné podávat od 1. února 2010 do 10. března 2010. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto do 29. dubna 2010.

Na rok 2010 činí celková alokace Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov 4,351 milionů Kč. V prvním opatření se může rozdělit až 1,1 milionu Kč, v druhém opatření 3 miliony Kč, ve třetím opatření 220 tisíc Kč a ve čtvrtém opatření 31 tisíc Kč.

Program podpory zahraniční spolupráce 

Dechový orchestr Český KrumlovCílem programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg, Llanwrtyd Wells, Miami Beach, San Gimignano, Slovenj Gradec, Vöcklabruck.

Program podpory zahraniční spolupráce je jednokolový, žádosti budou přijímány od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 a rozhodnutí o poskytnutí dotace se žadatelé dozvědí v průběhu dubna a května 2010. Projekty, na které se žádá, mají být realizovatelné v roce 2010. Celková alokace programu na rok 2010 činí 90 tisíc Kč, minimální spoluúčast žadatele činí 25 % a maximální výše dotace může být 45 tisíc Kč. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města.

V roce 2009 byly podpořeny tyto projekty:

  • Základní umělecká škola - Česko-slovinská spolupráce mladých hudebníků partnerských škol
  • Centrum pro pomoc dětem a mládeži- Přeshraniční česko-rakouská radiová spolupráce mládeže
  • Gymnázium Český Krumlov- Spolupráce gymnázií Český Krumlov a Slovenj Gradec - výměnné pobyty
  • Soubor Růže - společná vystoupení souboru růže a souboru Grojcowianie včeskokrumlovském regionu
  • Sbor Perchta - Perchta propaguje Český Krumlov v Srbsku, navázání spolupráce s krajanským spolkem.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: