aktualizováno 10. 12. 2009

Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán"

aktualizováno 21.04.2010

Program podpory „sociálních služeb - komunitní plán" přispívá k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 2. Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Český Krumlov. Systém sociálních služeb se významně opírá o komunitní plán. V období realizace 1. KPSS se podařilo rozvíjet mnohé z nových potřebných služeb. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti je aktualizovaný 2. KPSS města Český Krumlov. Město Český Krumlov dlouhodobě podporuje a chce i do budoucna podporovat organizace zabývající se sociální tématikou na území města Český Krumlov.
Obecným cílem Programu je finančně udržitelná optimalizace sítě služeb v sociální oblasti. Specifickým cílem Programu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně-patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity. 

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Výsledky grantových žádostí

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2010

  • 18. prosince 2009 - Vyhlášení Programu podpory "sociálních služeb - komunitní plán"
  • 18. ledna 2010 - Zahájení příjmu žádostí
  • 8. února 2010 - Konec příjmu žádostí
  • 25. března 2010 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  • leden 2010 - prosinec 2010 - Realizace projektu

Předložení vyúčtování a podání závěrečené zprávy

  • do 30 dnů od ukončení projektu

Obecně platná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 22. října 2009 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov. Účinnost Pravidel je 1. listopadu 2009 a platí pro programy podpory na rok 2010.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: