aktualizováno 2. 12. 2020

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

 aktualizováno 8. 7. 2020

My v tom Jihočechy nenecháme

V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II, který vyhlásil Jihočeský kraj, přijímá Městský úřad Český Krumlov žádosti o podporu od osob s trvalým pobytem na území města Český Krumlov. Město všechny přiznané podpory předfinancuje ze svého rozpočtu a následně mu bude zpětně část dotace proplacena Jihočeským krajem. U dotace určené pro poživatele starobních a invalidních důchodů bude polovinu dotace hradit město Český Krumlov ze svého rozpočtu.

Bezplatné dluhové poradenství

Městský úřad Český Krumlov nabízí pravidelně každé úterý možnost poskytnutí bezplatného dluhového poradenství, které poskytuje společnost Theia, o.p.s. ve spolupráci se sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poradenství je poskytováno zejména v oblasti problematiky nedostatečných příjmů, hrozících exekucí, neúnosného zadlužení, poradenství v otázkách osobního bankrotu s možností podání insolvenčního návrhu a to bezplatně. Pokud byste měli zájem o tyto služby, lze se objednat na konzultaci a to na telefonním čísle 380 766 410. Sociální pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s Vámi domluví konkrétní datum a čas schůzky. Poradenství je diskrétní a zdarma.

Služba teplá židle

V zimním období obnoven provoz služby teplá židle pro osoby bez přístřeší. Služba je otevřena v případě, že klesne teplota pod -5 °C dle aktuální předpovědi počasí vždy od 20:00 do 8:00 hod. na adrese Oblastního spolku Českého červeného kříže sídliště Vyšný 48, Český Krumlov.

Je zde poskytnuta možnost přečkat mrazivou noc v teple a současně možnost praní prádla, usušení a také využití hygienického zázemí včetně drobného občerstvení a to vše zdarma.

Informace o otevření služby je možno získat na služebně Městské policie, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v Oblastním spolku Českého červeného kříže nebo na tel. 739 661 561.

Jak se registrovat na očkování proti COVID-19

• Na webových stránkách https://registrace.mzcr.cz
• Bezplatně na lince 1221.
• Informační linka Jihočeského kraje pro očkování 702 288 081 (každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin).

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a policii a spolupracuje s ostatními státními orgány.

Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce.

Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení O2 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Zajišťuje krátkodobé ubytování pro občany v krizi, dále také zajišťuje agendu protidrogového koordinátora a koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Českém Krumlově a v této souvislosti rovněž spolupracuje na administraci dotace poskytované v rámci programu podpory sociálních a souvisejících služeb.

Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. (byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. a zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Mgr. Ingrid Pechová

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Ingrid Pechová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Bc. Petra Čabajová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.cabajova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 406
Ing. Jiří Čermák
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Bc. Petra Exnerová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.exnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 423
Lucie Hromádková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.hromadkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 424
Jana Pavlíková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jana.pavlikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 409
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405
Bc. Jaroslava Stifterová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: jaroslava.stifterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 410
Bc. Martin Sýkora
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: