aktualizováno 10. 11. 2023

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Nový Plán sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku na období 2025–2027

V listopadu 2023 zahájilo město Český Krumlov ve spolupráci s SOS Šumavsko proces na přípravě nového Plánu komunitních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku na období let 2025–2027.

SOS Šumavsko realizuje pro ORP Český Krumlov komunitní plánování na základě veřejné zakázky Jihočeského kraje v rámci projektu Plánování sociálních služeb IV. v Jihočeském kraji, spolufinancovaném EU, registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_006/0000564.

Všeobecným cílem zakázky je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov pro další období let 2025-2027.

V současné době probíhají jednání řídící skupiny a všech 3 pracovních skupin, které jsou otevřené všem případným  zájemcům, kteří mají o tuto sociální oblast zájem. V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: lenka.duskova@ckrumlov.cz s uvedením, v jaké pracovní skupině chcete působit a jaký je váš vztah k této oblasti:

 • Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny
 • Pracovní skupina pro osoby v krizi

Logo Financováno EU SOS Šumavsko Jihočeský kraj ČK, zdroj: OSVZ, foto: Lenka Dušková

Bezplatné poradenství včetně dluhového

Městský úřad Český Krumlov nabízí pravidelně každé úterý od 8.30 hod. do 13.30 hod. možnost poskytnutí bezplatného dluhového poradenství, které poskytuje společnost Theia, o.p.s. ve spolupráci se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poradenství je poskytováno zejména v oblasti problematiky nedostatečných příjmů, hrozících exekucí, neúnosného zadlužení, poradenství v otázkách osobního bankrotu s možností podání insolvenčního návrhu a to bezplatně. Pokud byste měli zájem o tyto služby, lze se objednat na konzultaci na telefonním čísle 380 766 410. Pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví s Vámi domluví konkrétní datum a čas schůzky. Poradenství je diskrétní a zdarma.
Poradenství je poskytováno v prostorách Městského úřadu v Českém Krumlově přímo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v přízemí budovy.

Poradenství je dále poskytováno poradenství v těchto oblastech:

 • dluhová problematika (pomůžeme nastavit rodinný rozpočet, zmapovat situaci při předlužení a pomoc s exekucemi a oddlužením, tedy osobním bankrotem)
 • odborné poradenství v dalších oblastech (partnerské vztahy, pracovněprávní otázky, právní otázky související s bydlením, atd.).
 • krizová intervence (neshody v rámci rodiny, pracovní otázky, sousedské spory, ztráta někoho blízkého apod.)
 • pomoc obětem trestných činů
 • řešení agrese (práce s agresory)
   

Co s sebou v případě řešení oddlužení

Listiny dokládající majetkové a sociální poměry:

 • majetek (mimo běžné vybavení domácnosti)
 • dluhy
 • příjmy za poslední tři roky
 • osobní stav a vyživovací povinnost
 • další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy, výzvy, písemnosti

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství, koordinuje poskytování sociálních služeb, vypracovává posudky pro soudy a spolupracuje s ostatními státními orgány.

Vykonává v přenesené působnosti sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci. Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situaci, individuálně plánuje cíle a kroky klienta a realizuje přímou sociální práci s klientem. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů a dalších ohrožených sociálních skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce.

Vydává parkovací průkazy a zvláštní označení O2 osobám s těžkým zdravotním postižením, zajišťuje agendu zapůjčování euroklíčů, na základě rozsudku okresního soudu je ustanovován veřejným opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti a poskytuje odborná stanoviska soudu při ustanovování opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, ustanovuje zvláštního příjemce pro účely důchodového zabezpečení.

Na území ORP Český Krumlov dále zajišťuje agendu koordinátora komunitního plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb. Dále zajišťuje agendu protidrogového koordinátora, romského poradce a veřejného opatrovníka.

Spravuje on-line Katalog sociálních služeb na Českokrumlovsku. Ten je souhrnem informací pro všechny, kdo potřebují najít službu v sociální oblasti pro sebe nebo svého blízkého. Ať už hledáte pomoc s péčí o seniory nebo řešíte problémy dětí a mládeže, nevíte si rady ve své obtížné životní situaci, či hledáte specifické služby pro osoby se zdravotním postižením, najdete zde všechny informace na jednom místě.

Vykonává agendu sociálního kurátora pro zletilé občany propuštěné z výkonu trestu. V neposlední řadě přijímá a vede evidenci žádostí o přidělení bytu v Sociálních službách SOVY o.p.s. (byty zvláštního určení s možností využití pečovatelské služby), provádí sociální šetření u žadatelů a následně tyto žádosti vyhodnocuje a doporučení předkládá k projednání Radě města Český Krumlov.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví také zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. a zastupuje osoby při uzavírání smluv podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Náplň práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Dluhové poradenstvíBezplatné poradenství včetně dluhového

Přidělování bytů v Sociálních službách SOVY o.p.s.Přidělování bytů v Sociálních službách SOVY o.p.s. (dříve Domy s pečovatelskou službou o.p.s.)

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - speciální označení vozidel O7Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - speciální označení vozidel O7

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BBOznačení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB

Euroklíče pro zdravotně postižené v Českém KrumlověEuroklíče v Českém Krumlově

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Ingrid Pechová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Bc. Petra Čabajová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.cabajova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 406
Mgr. Bc. Lenka Dušková
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
E-mail: lenka.duskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 404
Bc. Petra Exnerová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.exnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 423
Lucie Hromádková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.hromadkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 424
Jana Pavlíková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jana.pavlikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 409
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405
Bc. Jaroslava Stifterová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jaroslava.stifterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 410
Bc. Martin Sýkora
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: