aktualizováno 9. 11. 2020

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB je vydáváno dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 3 osobě, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, vlastní řidičské oprávnění a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Označení O2 série BB smí být používáno pouze na vozidle, které je řízeno osobou, jež splňuje výše uvedené podmínky.

Další informace viz Poučení o užívání speciálního označení vozidel O2.

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, který vlastní řidičské oprávnění a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

  • Občanský průkaz
  • Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP
  • Rozhodnutí ÚP o přiznání průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou
  • Platné řidičské oprávnění

Za vystavení zvláštního označení vozidla není vyžadován správní poplatek.

Žádost o vystavení označení vozidla se vyřizuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek bezodkladně.

Označení vozidla se vystavuje proti podpisu Protokolu ve věci vydání zvláštního označení motorového vozidla – O2 série BB, který je žadateli předložen při převzetí.

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB je vydáváno dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 3.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: