aktualizováno 7. 2. 2022

Odbor školství, sportu a péče o dítě (OŠSPD)

Zápisy do MŠ a ZŠ

Zápisy do mateřských škol v Českém Krumlově pro školní rok 2023/2024 proběhnou dne 3. 5. 2023 od 8.00 hod. do 15.00 hod. v jednotlivých mateřských školách. Zápis bude v jednotném termínu i pro cizince.

Vyhláška: Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Zápisy do základních škol v Českém Krumlově pro školní rok 2023/2024 proběhnou dne 14. 4. 2023 do 13.00 hod. do 17.00 hod. v jednotlivých základních školách. Zápis bude v jednotném termínu i pro cizince.

Vyhláška: Obecně závazná vyhláška 2021/2 ze dne 16. 12. 2021 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

 

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově
Mateřská škola Otevřena Uzavřena
MŠ Za Soudem 3. 7. – 14. 7. 2023 17. 7. – 25. 8. 2023

MŠ Vyšehrad

3. 7. – 14. 7. 2023

17. 7. - 25. 8. 2023

MŠ Plešivec I

17. 7. – 28. 7. 2023

3. 7. – 14. 7. a 31. 7. – 25. 8. 2023

MŠ Tavírna 31. 7. – 11. 8. 2023

3. 7. – 28. 7. a 14. 8. – 25. 8. 2023

MŠ Plešivec II 31. 7. - 11. 8. 2023 3. 7. -28. 7. a 14. 8. - 25. 8. 2023
MŠ T. G. Masaryka 14. 8. – 25. 8. 2023

3. 7. - 11. 8. 2023

MŠ Za Nádražím 14. 8. – 25. 8. 2023 3. 7. – 11. 8. 2023
V přípravné dny 28. – 31. 8. 2023 jsou otevřeny všechny mateřské školy

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven v roce 2020 tzn., ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny OŠSPD a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž je nutno provést práce související s běžnou údržbou škol.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

 

 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, která má od 1. 7. 2022 jednu sociální službu - azylový dům pro matky s dětmi.

Dále odbor zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT ČK o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Zdeňka Kráková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vladimíra Hlavenková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Bc. Dominika Kadlecová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.kadlecova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Eva  Kalkušová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: eva.kalkusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 419
Bc. Lucie Khodabocus
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: lucie.khodabocus@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 425
Mgr Hana Knížek Smejkalová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: hana.knizek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 421
Mgr. Zdeňka Kráková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Bc. Simona Kůzlová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
Bc. Barbora Návarová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: barbora.navarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 432
Bc. Alena Směšná
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Bc.  Lucie Soustružníková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Veronika Stanková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Ing. Romana Šolcová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Gabriela Vagnerová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Bc.  Daniel Zahradník
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429

Školství

Sport

OSPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany:

Základní škola Český Krumlov, Linecká 43

Rada města Český Krumlov vyhlásila dne 21. 3. 2023 usnesením č. 0114/RM8/2023 ze dne 20. 3. 2023 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Český Krumlov, Linecká 43. Uzávěrka přihlášek do konkurního řízení je 12. 5. 2023 ve 12.00 hodin.

Více informaci o pracovním místě v oznámení o vyhlášení konkursního řízení.

Souhlas s evidování osobních údajů zde.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: