aktualizováno 7. 2. 2022

Odbor školství, sportu a péče o dítě (OŠSPD)

Mimořádné termíny zápisu do 1. ročníku základní školy a do mateřské školy pro děti z válečné Ukrajiny

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis do Základní školy dne 24. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.

Obecně závazná vyhláška 2016/04 - ze dne 15. 12. 2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

 

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis do Mateřské školy dne 3. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.

Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

 

Позачергові дати зарахування до 1-го класу початкової школи та дитячого садка для дітей з України

 

Для дітей з України, хто прийшов до ЧР після 24. 2. 2022 і у них є віза „Терпіння“ або „Тимчасовий захист“, відбудеться додатковий набір до початкової школи  24. 6. 2022 від 13:00 до 15:00 години.

Законний представник дитини іноземця повинен подати заявку про зарахування, в школу відповідно до місця проживання в ЧР.

Запит

Для дітей з України, хто прийшов до ЧР після 24. 2. 2022 і у них є віза „Терпіння“ або „Тимчасовий захист“, відбудеться додатковий набір до дитячого садка 3. 6. 2022 від 13:00 до 15:00 години.

Попереджаємо, щоб діти були зараховані до чеських дитячих садків, повинні мати обов’язкову вакцинацію відповідно до чеського законодавства.

Законний представник дитини іноземця повинен подати заявку про зарахування, в школу відповідно до місця проживання в ЧР.

Позачергові дати зарахування до 1-го класу початкової школи та дитячого садка для дітей з України

Запит

 

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově
Mateřská škola Otevřena Uzavřena
MŠ Plešivec I 4. 7. – 15. 7. 2022 18. 7. – 26. 8. 2022

MŠ Plešivec II

18. 7. – 29. 7. 2022

4. 7. - 15. 7. a 1. 8. – 26. 8. 2022

MŠ Tavírna

18. 7. – 29. 7. 2022

4. 7. – 15. 7. a 1. 8. – 26. 8. 2022

MŠ T. G. Masaryka 1. 8. – 12. 8. 2022

4. 7. – 29. 7. a 15. 8. – 26. 8. 2022

MŠ Vyšehrad 15. 8. – 26. 8. 2022 4. 7. – 12. 8. 2022
MŠ Za Nádražím  1. 8. – 12. 8. 2022

4. 7. – 29. 7. a 15. 8. – 26. 8. 2022

MŠ Za Soudem  15. 8. – 26. 8. 2022 4. 7. – 12. 8. 2022
V přípravné dny 29. – 31. 8. 2022 jsou otevřeny všechny mateřské školy

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven v roce 2020 tzn., ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny OŠSPD a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž je nutno provést práce související s běžnou údržbou škol.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty.

Dále odbor zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT ČK o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Zdeňka Kráková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Michaela Böhmová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: michaela.bohmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 416
Vladimíra Hlavenková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Eva  Kalkušová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: eva.kalkusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 419
Mgr. Zdeňka Kráková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Bc. Simona Kůzlová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
Mgr.  Lenka Lavičková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lenka.lavickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 421
Bc. Barbora Návarová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: barbora.navarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 432
Bc. Danuše Pimparová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: danuse.pimparova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 425
Bc. Alena Směšná
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Bc.  Lucie Soustružníková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Veronika Stanková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Ing. Romana Šolcová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Gabriela Vagnerová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Bc. Dominika Vochozková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.vochozkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Bc.  Daniel Zahradník
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429

Školství

Sport

OSPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany:

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: