aktualizováno 29. 11. 2020

Odbor školství, sportu a péče o dítě (OŠSPD)

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty.

Dále odbor zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Zdeňka Kráková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Dvořáková Markéta, Bc. DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V108
Telefon: 380 766 416
Hlavenková Vladimíra, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
Budova: Kaplická 439
Místnost: 103
Telefon: 380 766 413
Kalkušová Eva
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V107
Telefon: 380 766 419
Kráková Zdeňka, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
Budova: Kaplická 439
Místnost: 118
Telefon: 380 766 420
Lavičková Lenka, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: 117
Telefon: 380 766 421
Škampová Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V109
Telefon: 380 766 425
Směšná Alena, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V109
Telefon: 380 766 427
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
Budova: Kaplická 439
Místnost: 103
Telefon: 380 766 414
Soustružníková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V109
Telefon: 380 766 417
Stanková Veronika, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: 119
Telefon: 380 766 418
Vagnerová Gabriela, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V107
Telefon: 380 766 426
Vochozková Dominika, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: 116
Telefon: 380 766 431
Zahradník Daniel, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
Budova: Kaplická 439
Místnost: V106/V108
Telefon: 380 766 429

Školství

Sport

OSPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43

hledá

UČITELE/UČITELKU

s aprobací matematika + fyzika, informatika (případně němčina)

NA PLNÝ ÚVAZEK

(od 1. února 2021 – zástup za mateřskou, pravděpodobnost prodloužení na trvalý pracovní poměr)

Požadujeme: dokončené vzdělání (praxe vítána), případně v posledním ročníku studia, komunikativnost, vztah k práci s dětmi, chuť spolupracovat, vstřícnost

Nabízíme: platové zařazení dle platných tabulek, finanční ocenění práce nad rámec svých povinností, věkově vyvážený kolektiv, kapacitně menší školu, příjemné pracovní prostředí, prostor pro vlastní inciativu

Bližší informace poskytne Mgr. Roman Kurz na telefonním čísle 380 309 337 nebo 737 034 280, případně mail: roman.kurz@zslinecka.cz nebo skola@zslinecka.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov