aktualizováno 10. 11. 2020

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - speciální označení vozidel O7

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 2 osobě, která je držitelem průkazu ZTP (s výjimkou postižných úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo ZTP/P a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Pozn: O průkaz osoby se zdravotním postižením, tj. průkaz TP, ZTP, ZTP/P se žádá na příslušném oddělení Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Parkovací průkaz smí být používán jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby. Pokud vozidlo nezajišťuje přepravu žádné takové osoby, nemůže být parkovacím průkazem označeno.

Případnou ztrátu či odcizení parkovacího průkazu je nutno neprodleně hlásit pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jakmile skončí platnost průkazu, je majitel povinen jej vrátit. Pokud dojde k úmrtí držitele průkazu, odpovědnost za ohlášení této skutečnosti a následné vrácení průkazu přebírá nejbližší rodina.

Další informace viz Poučení o užívání speciálního označení vozidel O7.

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, Kaplická 439.

Úřední hodiny

Pondělí              8.00 - 17.00
Úterý                 8.00 - 12.00 pouze pro objednané klienty*
Středa               8.00 - 17.00
Čtvrtek              8.00 - 12.00 pouze pro objednané klienty*
Pátek                 8.00 - 12.00

*Objednat se lze telefonicky na tel. 380 766 405.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP (s výjimkou postižných úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo ZTP/P, který má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

  • Občanský průkaz
  • Fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm
  • Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P

 

  • u nezletilých osob rodný list
  • u osob omezených ve svéprávnosti listinu o ustanovení opatrovníka
  • navrátit starý průkaz, pokud byl vydán

Za vystavení parkovacího průkazu není vyžadován správní poplatek.

Žádost o vystavení parkovacího průkazu se vyřizuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek bezodkladně.

Parkovací průkaz se vystavuje proti podpisu protokolu ve věci vydání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, který je žadateli předložen při převzetí.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je vydáván dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 2.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: