aktualizováno 17. 9. 2009

Granty města Český Krumlov pro rok 2009
 

Program podpory kultury města Český Krumlov

2. kolo grantového programu podpory kultury města Český Krumlov - UZAVŘENO

1. kolo grantového programu podpory kultury města Český Krumlov - UZAVŘENO


Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2010

 

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2009

Průzkum zájmu na příští rok

Souhrnný přehled pro vybrané akce obnovy KP v daném roce

 

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2009

 

Program Volný čas a bezpečí pro rok 2009

Grantová výzva pro rok 2009  

Dne 30. března byla vyhlášena grantová výzvy pro rok 2009, do které lze podávat projektové žádosti od 7.dubna do 11. května (do 15:00 hod.) 2009.

Bližší informace:

 

Program na podporu 2. komunitního plánu sociálních služeb pro rok 2009

Dne 27. března byla vyhlášena grantová výzvy 1 pro rok 2009, do které lze podávat projektové žádosti od 7.dubna do 11. května (do 15:00 hod.) 2009.

Bližší informace:

 

Program na podporu sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2009

 

Grant na zahraniční spolupráci města Český Krumlov na rok 2009

Výsledky Grantu na zahraniční spolupráci města Český Krumlov

 

Grantové programy jiných subjektů  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov