aktualizováno 29. 1. 2010

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov

ktualizováno 27.05.2010

Program podpory sportu je prostředkem jak podpořit činnost místních subjektů působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury, vzájemnou spolupráci sportovních oddílů na území města a spolupráci města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu. Program si dále klade za cíl podpořit činnosti spojené s rozvojem podmínek pro trávení volného času jako je vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města, podpora rozvoje nových dětských hřišť, zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí, dobudování chybějících zařízení pro volný čas a podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Výsledky grantových žádostí

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2010

  • 1. února 2010 - vyhlášení programu
  • 1. února 2010 - začátek příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 10. března 2010 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 29. dubna 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden 2010 - prosinec 2010 - realizace projektů

Vyúčtování projektu

  • do 30 dnů od realizace akce

Obecně platná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 22. října 2009 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov.
Účinnost Pravidel je 1. listopadu 2009 a platí pro programy podpory na rok 2010.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov