aktualizováno 10. 12. 2009

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže

aktualizovánoaktualizováno 02.03.2010

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. 
Při sestavování tohoto grantového programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov.
Obecným cílem programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací. 

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Výsledky grantových žádostí

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2010

Opatření 1

 • 18. prosince 2009 - Vyhlášení Programu podpory volnočasových aktivit mládeže
 • 1. ledna 2010 - Zahájení příjmu žádostí
 • 8. února 2010 - Konec příjmu žádostí
 • 1. března 2010 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 • leden 2010 - prosinec 2010 - Realizace projektu

Opatření 2

 • 18. prosince 2009 - Vyhlášení Programu podpory volnočasových aktivit mládeže
 • 1. ledna 2010 - Zahájení příjmu žádostí
 • 30. října 2010 - Konec příjmu žádostí
 • ihned po projednání žádosti v radě města nebo zastupitelstva města - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 • leden 2010 - prosinec 2010 - Realizace projektu

Předložení vyúčtování a podání závěrečené zprávy

 • do 30 dnů od ukončení projektu

Obecně platná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 22. října 2009 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov. Účinnost Pravidel je 1. listopadu 2009 a platí pro programy podpory na rok 2010.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov