aktualizováno 4. 4. 2011

Zastupitelé přidělili peníze na projekty podpory ekologické výchovy a volného času dětí a mládeže

aktualizováno 04.04.2011

Na březnovém jednání zastupitelé města Český Krumlov schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory ekologické výchovy a z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Z obou grantových programů bylo radními a zastupiteli rozděleno celkem 390 tisíc Kč. Celkové požadavky všech projektů žádajících o finanční příspěvek města převyšovaly hodnotu 700 tisíc Kč. Mezi projekty podpořené nejvyšší částkou patří Ekovýchova a vzdělávání veřejnosti nebo Ekovýchova v českokrumlovských mateřských, základních a středních školách Ekocentra Šípek, aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříže Český Krumlov nebo volnočasové projekty Centra pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov. Informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejňovány na www.ckrumlov.cz/granty.

Ekologická výchova

Program je určen subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti ekologie. Zaměřen je především na podporu aktivit dětí a mládeže do 18 let. Celková alokace programu na rok 2011 byla 255 tisíc Kč, byla vyhlášena dvě opatření (1. podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve městě; 2. Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy). Program měl v roce 2011 vypsanou jedinou výzvu (kolo). Celkem bylo rozděleno 250 tisíc Kč.

Volný čas dětí a mládeže

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.

Celková alokace programu na rok 2011 činí 190 tisíc Kč. Byla vyhlášena dvě opatření, z nichž jedno mělo uzávěrku 15. února 2011 (podpora aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež) a druhé bude mít uzávěrku 30. října 2011 (podpora jednorázových akcí pro děti a mládež). V prvním opatření bylo rozděleno celých 140 tisíc Kč. V druhém opatření zbývá ještě 50 tisíc Kč.

Grantové programy v Českém Krumlově

Zastupitelstvo města Český Krumlov vyhlásilo na rok 2011 šest programů podpory:

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov