aktualizováno 4. 4. 2011

Zastupitelé přidělili peníze na projekty podpory ekologické výchovy a volného času dětí a mládeže

aktualizováno 04.04.2011

Na březnovém jednání zastupitelé města Český Krumlov schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory ekologické výchovy a z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Z obou grantových programů bylo radními a zastupiteli rozděleno celkem 390 tisíc Kč. Celkové požadavky všech projektů žádajících o finanční příspěvek města převyšovaly hodnotu 700 tisíc Kč. Mezi projekty podpořené nejvyšší částkou patří Ekovýchova a vzdělávání veřejnosti nebo Ekovýchova v českokrumlovských mateřských, základních a středních školách Ekocentra Šípek, aktivity Oblastního spolku Českého červeného kříže Český Krumlov nebo volnočasové projekty Centra pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov. Informace o grantových programech města Český Krumlov jsou zveřejňovány na www.ckrumlov.cz/granty.

Ekologická výchova

Program je určen subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti ekologie. Zaměřen je především na podporu aktivit dětí a mládeže do 18 let. Celková alokace programu na rok 2011 byla 255 tisíc Kč, byla vyhlášena dvě opatření (1. podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve městě; 2. Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy). Program měl v roce 2011 vypsanou jedinou výzvu (kolo). Celkem bylo rozděleno 250 tisíc Kč.

Volný čas dětí a mládeže

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.

Celková alokace programu na rok 2011 činí 190 tisíc Kč. Byla vyhlášena dvě opatření, z nichž jedno mělo uzávěrku 15. února 2011 (podpora aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež) a druhé bude mít uzávěrku 30. října 2011 (podpora jednorázových akcí pro děti a mládež). V prvním opatření bylo rozděleno celých 140 tisíc Kč. V druhém opatření zbývá ještě 50 tisíc Kč.

Grantové programy v Českém Krumlově

Zastupitelstvo města Český Krumlov vyhlásilo na rok 2011 šest programů podpory:

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: