aktualizováno 4. 1. 2011

Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán"

aktualizováno 02.08.2011

Program podpory „sociálních služeb - komunitní plán" přispívá k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 2. Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Český Krumlov. Systém sociálních služeb se významně opírá o komunitní plán. V období realizace 1. KPSS se podařilo rozvíjet mnohé z nových potřebných služeb. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti je aktualizovaný 2. KPSS města Český Krumlov. Město Český Krumlov dlouhodobě podporuje a chce i do budoucna podporovat organizace zabývající se sociální tématikou na území města Český Krumlov.
Obecným cílem Programu je finančně udržitelná optimalizace sítě služeb v sociální oblasti. Specifickým cílem Programu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně-patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity. 

Aktuálně

Výsledky programu podpory sociálních služeb - komunitní plán (*.xls)

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2011

  • 3. ledna 2011 - Vyhlášení Programu podpory "sociálních služeb - komunitní plán"
  • 3. února 2011 - Zahájení příjmu žádostí
  • 24. února 2011 - Konec příjmu žádostí
  • 21. dubna 2011 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  • leden 2011 - prosinec 2011 - Realizace projektu

Předložení vyúčtování a podání závěrečené zprávy

  • do 30 dnů od ukončení projektu

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov