aktualizováno 4. 1. 2011

Program podpory "sociálních služeb - komunitní plán"

aktualizováno 02.08.2011

Program podpory „sociálních služeb - komunitní plán" přispívá k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 2. Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) ve městě Český Krumlov. Systém sociálních služeb se významně opírá o komunitní plán. V období realizace 1. KPSS se podařilo rozvíjet mnohé z nových potřebných služeb. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti je aktualizovaný 2. KPSS města Český Krumlov. Město Český Krumlov dlouhodobě podporuje a chce i do budoucna podporovat organizace zabývající se sociální tématikou na území města Český Krumlov.
Obecným cílem Programu je finančně udržitelná optimalizace sítě služeb v sociální oblasti. Specifickým cílem Programu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně-patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity. 

Aktuálně

Výsledky programu podpory sociálních služeb - komunitní plán (*.xls)

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2011

  • 3. ledna 2011 - Vyhlášení Programu podpory "sociálních služeb - komunitní plán"
  • 3. února 2011 - Zahájení příjmu žádostí
  • 24. února 2011 - Konec příjmu žádostí
  • 21. dubna 2011 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  • leden 2011 - prosinec 2011 - Realizace projektu

Předložení vyúčtování a podání závěrečené zprávy

  • do 30 dnů od ukončení projektu

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: