aktualizováno 6. 1. 2015

Dotace města Český Krumlov

aktualizováno 17.3.2015

Oblasti podpory v roce 2015

Město Český Krumlov vyhlašuje následující Programy:

 Město Český Krumlov dále administruje následující Programy:

 Důležité termíny

  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (1. výzva, I., II., IV. opatření), z Programu podpory sportu, z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb: 5. ledna 2015
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (1. výzva, I., II., IV. opatření): 30. ledna 2015
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb: 16. února 2015
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory sportu (1. a 2. opatření) a z Programu podpory zahraniční spolupráce: 27. února 2015
  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, III. a V. opatření): 1. června 2015
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu podpory kultury (2. výzva, III. a V. opatření): 30. června 2015
  • ukončení příjmu žádostí z Programu podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015: 27. února 2015
  • V Programu regenerace jsou žadatelé o dotaci, kteří podali na podzim roku 2014 tiskopis "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov na rok 2015a v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec" a kteří budou vyzváni oddělením památkové péče povinni podat "Souhrnný přehled 2015" do 27. března 2015
  • zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu zahraniční spolupráce: 4. května 2015
  • ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu zahraniční spolupráce: 22. května 2015

Důležité upozornění: Termíny vyúčtování a podání závěrečné zprávy jsou závazné. Včasné předložení dokumentace je povinností žadatele, nedodržení termínu může být důvodem pro vrácení dotace!!!

Obecně platná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov

 Dotace, finanční podpora a pravidla v jednotlivých letech

 Dotační programy jiných institucí

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov