aktualizováno 19. 12. 2014

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2015

aktualizováno 19.12.2014

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2015 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora Programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. 
Při sestavování tohoto Programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov. Obecným cílem Programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty 

 Harmonogram pro rok 2015

  • leden 2015 - vyhlášení Programu
  • leden 2015 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 13. února 2015 do 11.00 - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 30. dubna 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden - prosinec 2015 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov