aktualizováno 23. 10. 2014

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015

Kultura má pro život města a jeho obyvatel zásadní význam. Plní důležitou společenskou úlohu, obohacuje život člověka,  kultivuje jej a smysluplně vyplňuje jeho volný čas. V neposlední řadě je i důležitým podporovatelem cestovního ruchu a  ekonomiky města.

Podpora kultury je jednou z priorit města Český Krumlov, přičemž vychází ze schválených strategických dokumentů: 

 • Strategický plán rozvoje města Český Krumlov, aktualizace z roku 2008, schválená Zastupitelstvem města Český Krumlov  usnesením č. 103/8/2008 ze dne 25. 9. 2008; 
 • Akční plán rozvoje města Český Krumlov, schválen Zastupitelstvem města Český Krumlov usnesením č. č. 117/9/2008 ze  dne 23. 10. 2008.
 • Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2014-2020, schválená Zastupitelstvem města Český Krumlov usnesením  č.127/ZM9/2013 ze dne 12.12.  2013.
 • Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti jsou zejména:
 • analýzy a rešerše prováděné průběžně v oblasti kultury v letech 2009 - 2012 (kvantitativní a kvalitativní údaje včetně  finanční analýzy dosavadní podpory);
 • aktuální situace a vyhodnocení Programu podpory kultury v letech 2008 - 2012.

Cílem Programu podpory kultury města Český Krumlov je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města  jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit nabídku veřejných kulturních služeb, která zaujme a uspokojí  jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky a co nejlépe využít a rozšířit kulturní potenciál města. Základní filozofií je  respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Na koho se obrátit?

JménoOdbor nebo odděleníFunkceBudovaMístnostTelefon
Putschögl Filip, Mgr. OKS pověřený vedoucí samostatného oddělení nám. Svornosti 1 15 380 766 314

Pro úřední hodiny oddělení kancelář starosty klikněte zde.

Aktuálně

 • Příjem žádostí do 2. výzvy: do 30. 6. 2015 do 12.00 hodin

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2015 (pro I. až V. opatření)

 • 1. listopadu 2014 - vyhlášení Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015
 • 5. ledna 2015 - zahájení příjmu žádostí 1. výzvy
 • 30. ledna 2015, 12.00 hodin - konec příjmu žádostí 1. výzvy
 • březen/duben 2015 - rozhodování o přidělení dotací v 1. výzvě 
 • 1. června 2015 - zahájení příjmu žádostí 2. výzvy
 • 30. června 2015, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí 2. výzvy
 • červen/srpen 2015 - rozhodování o přidělení dotací v 2. výzvě
 • leden 2015 - prosinec 2015 - realizace akcí podpořených v 1. výzvě
 • červenec 2015 - prosinec 2015 - realizace akcí podpořených v 2. výzvě

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov