aktualizováno 4. 6. 2024

Oddělení kancelář starosty (oKS)

aktualizováno 31. 2. 2020

Na organizačním úseku zajišťuje agendu Rady města a Zastupitelstva města Český Krumlov, chod sekretariátu starosty; na úseku poskytování informací a styku s veřejností pracuje na mediálních projektech, posílení informovanosti veřejnosti, zajišťuje agendu public relations, agendu vnitřní komunikace, vydávání městských novin nebo obsahovou náplň webových stránek www.ckrumlov.cz.

Na úseku kultury připravuje oddělení podklady kulturní komisi, spolupracuje na pořádání kulturních a společenských akcí města, spravuje Program podpory kultury města Český Krumlov, zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí k Městské knihovně v Českém Krumlově, spolupracuje s městskou společností Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.

Na úseku vnějších vztahů a zahraniční spolupráce podporuje rozvoj vnějších a zahraničních aktivit města, připravuje podklady pro jednání Komise pro cestovní ruch, organizuje spolupráci s partnerskými městy, spravuje Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov a spolupodílí se na propagaci města. 

Náplň práce Oddělení kancelář starosty je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Pavla Páralová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: pavla.paralova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 318
Jiřina Borovková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jirina.borovkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Mgr. Andrea Hakenová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent kultury a PR
E-mail: andrea.hakenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 320
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121
BcA. Martina  Pulcová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manažer karty Krumlováka a hosta
E-mail: martina.pulcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314
Jana Soudková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jana.soudkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102
Bc. Tereza Školová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manažer kultury
E-mail: tereza.skolova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: