aktualizováno 17. 3. 2015

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015

aktualizováno 27.4. 2015

Program podpory zahraniční spolupráce je prostředkem jak podpořit zahraniční aktivitu především místních škol, neziskových organizací a spolků. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.
Cílem Programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou Programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny oddělení kancelář starosty klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2015

duben 2015 - vyhlášení Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov
4. května 2015 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
22. května 2015 - ukončení příjmu žádostí o dotaci z Programu
červen 2015 - rozhodnutí o přidělení dotací a zveřejnění výsledků

Realizace projektů

Podpořeny budou projekty realizované  od 1. 1. do 31. 12. 2015

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit:
do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, u celoročních projektů nejpozději do 29. 1. 2016.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov