aktualizováno 16. 3. 2016

Projekty na území města 

Město Český Krumlov, potažmo jeho dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. i správa Státního hradu a zámku Český Krumlov pracují na řadě projektů, jejichž cílem je ochrana a péče o historické centrum města Český Krumlov. Ve druhé fázi Management Planu města Český Krumlov je uveden přehled projektových námětů, jejichž realizace je v následujících letech doporučena. Náměty vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov a stanou se součástí aktualizovaného Akčního plánu rozvoje města Český Krumlov pro období 2011 - 2013. Náměty reflektují výchozí analýzy, závěry a doporučení první fáze Management Planu, především potom rizikové faktory ohrožující památku UNESCO a jsou zpracovány formou konkrétních návrhů s rámcovým časovým a finančním harmonogramem. Byly navrženy odbornými konzultanty projektu Management Planu z řad města Český Krumlov (zástupce samosprávy města a vybraných relevantních odborů a oddělení MÚ - OUPPP, OSR, OKS), Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. a Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště České Budějovice.

Projektové náměty jsou navrženy v rámci základních stavebních kamenů, které jsou uvedeny v odstavci II.F Operační směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví platné od 1. 2. 2005 jako významná součást Management Planu: 

  • Zákonná, předpisová a smluvní opatření na ochranu
  • Hranice účinné ochrany, stanovení tzv. „nárazníkového pásma"
  • Správní systémy - struktura, koordinace
  • Trvale udržitelné užívání

Jako další oblasti, které jsou pro budoucí rozvoj historického centra města Český Krumlov významné a v rámci nichž byly projektové náměty navrženy, byly zvoleny:

  • Komunikace s veřejností
  • Osvěta, vzdělání a výchova
  • Turismus a řízení návštěvnosti

Výčet realizovaných, současně probíhajících a připravovaných projektů na území historického centra města a Státního hradu a zámku Český Krumlov, uvedených v první fázi Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov, naleznete zde.

Konkrétní projektové náměty, uvedené ve druhé fázi Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov, naleznete zde.

Projektové náměty a vize uvedené v mapové aplikaci naleznete zde.

Výběr ze současných a již zrealizovaných projektů na území města včetně podrobných informací o nich naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: