aktualizováno 9. 11. 2021

Odbor úřad územního plánování (OÚÚP)

aktualizováno 26. 10. 2020

11. a 12. 11. 2021 bude Odbor úřad územního plánování uzavřený z důvodu nepřítomnosti všech pracovníků OÚÚP, kteří se účastní výjezdní dvoudenní porady pořádané Krajským úřadem JčK. Děkujeme za pochopení. 

Nový územní plán města Český Krumlov

Pro město Český Krumlov odbor pořizuje

Pro obce v území obce s rozšířenou působností (ORP) na jejich žádost odbor pořizuje

Pro město Český Krumlov a všechny obce na území ORP

Náplň práce Odboru úřad územního pánování je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Stránka s kompletními informacemi o územním plánování města Český Krumlov je zde.

 

Vedoucí odboru: Jana Hermanová

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718
Frnochová Veronika, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: veronika.frnochova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 719
Hermanová Jana, Ing.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Pešková Dagmar, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703
Urbánková Marie, Ing. Arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: marie.urbankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 702
Valder Aleš, Ing. arch.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: ales.valder@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 709

Legislativní opora

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov