Členství města ve sdruženích a organizacích

aktualizováno 19. 6. 2017

Město Český Krumlov je členem v těchto sdruženích a organizacích:

Předmět činnosti:

 • popularizuje, propaguje a zveřejňuje význam, souvislosti a problémy světového kulturního a přírodního dědictví
 • uplatňuje a prosazuje specifické problémy při navrhování nových právních norem
 • poskytuje informační služby
 • provádí společnou přípravu a realizaci projektů ve výchově a vzdělávání
 • realizuje projekty ve vzdělávání
 • zprostředkovává výměnu zkušeností
 • spolupracuje s nevládními organizacemi s obdobným posláním

www.unesco-czech.cz

Předmět činnosti:

 • provoz Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (www.jiznicechy.cz)
 • tvorba produktů cestovního ruchu
 • ediční činnost (image materiál jižních Čech, přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí, katalog turistických produktů, informační materiály k turistickým produktům apod.)
 • prezentace jižních Čech na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
 • spolupráce s agenturou CzechTourism (koordinátor pro turistický region jižní Čechy)
 • spolupráce s příhraničními regiony Horní a Dolní Rakousko, Východní Bavorsko
 • realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace

www.jccr.cz

 • Posláním Nadace Jihočeské cyklostezky je koordinace a podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v jihočeském regionu. Ve střednědobém horizontu by tak měla vzniknout ucelená síť stezek a tras pro cyklisty a cykloturisty, která bude plně pokrývat území Jihočeského kraje.

www.jihoceske-cyklostezky.cz

 • Základním cílem projektu je zajistit rozvoj venkovského mikroregionu RSOV, ležícího na území okresu Český Krumlov, a napomoci ochraně životního prostředí, rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti zemědělské a lesnické výroby, turistiky, průmyslové výroby a služeb.

www.obecvetrni.cz/svazek

Činnost Sdružení:

 • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka - logopopularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví
 • pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference a podobně
 • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem
 • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí

Organizátor Dnů evropského dědictví / EHD.

www.shscms.cz

Hlavní cíle:

 • obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji
 • podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě
 • podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti
 • informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území
 • posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí
 • vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv
 • podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

www.smocr.cz

Předmět činnosti:

 • ochraňuje a prosazuje společné zájmy členů při řešení společných problémů spojených  s rozvojem měst (dálnice a silniční sítě, podmínky pro vážní systémy - nákladní doprava atd.)
 • zastupuje své členy při spolupráci s kraji
 • nabízí zprostředkování kontaktů na přeshraničního partnera pro zamýšlený projekt

www.smojk.cz 

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. byla založena v prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její založení byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území. 

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s. (MAS) působí ve třech jihočeských svazcích obcí, a to Blanský les - podhůří (okres České Budějovice - celkem 20 obcí), Netolicko (okres Prachatice - celkem 9 obcí) a Podkletí (okres Český Krumlov - 10 obcí) a na území obcí Chlumec a Litvínovice. Celková rozloha území MAS je 495,17 km2, přibližně polovinu tvoří Chráněná krajinná oblast Blanský les. Členy MAS jsou kromě již zmíněných tří svazků obcí a samostatných obcí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V roce 2006 měla členská základna MAS celkem 22 členů, v roce 2012 23 členů, v roce 2017 32 členů. Od roku 2021 se území MAS rozrostlo o dvě nová města - Český Krumlov a Větřní. MAS má aktuálně 43 členských obcí a téměř 49 tisíc obyvatel.

Druhy obecně prospěšných služeb:
- Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.
- Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, spoluúčast na projektech evropské spolupráce, péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí, péče o rozvoj cestovního ruchu
- Vypisování výzev pro předkládání projektů
- Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader a podobných iniciativ a dotačních programů
- Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení Blanský les - Netolicko

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Covenant of Mayors for Climate & Energy), ke kterému se město Český Krumlov připojilo v dubnu 2021, je nejrozsáhlejší světovou iniciativou v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008, s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení, a realizaci vhodných adaptačních opatření na území, jež spravují.

Signatáři schválili společnou vizi, a to do roku 2050 urychlit dekarbonizaci svých území, posílit jejich schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Signatáři se zavázali k podpoře realizace cílů EU, kterými je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu.

Více informací→

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: