aktualizováno 1. 1. 2024

Oddělení kancelář tajemníka (oKT)

aktualizováno 8. 1. 2020

Na úseku sekretariátu tajemníka organizuje porady tajemníka, kompletuje a distribuuje materiály pro jednání RM a ZM, vede centrální evidenci smluv, obstarává záležitosti spojené s úřední činností tajemníka, spolupracuje na přípravě jednání RM a ZM a připravuje podklady pro porady městského úřadu.

Na právním úseku spolupracuje v agendách RM a ZM, výborů ZM a komisí RM, vede doklady související s účastí města v obchodních společnostech, vytváří právní předpisy města po formálně právní i obsahové stránce, které nespadají do věcné kompetence jiné org. jednotky městského úřadu, spolupracuje na přípravě právních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu, vede evidenci originálů právních a vnitřních předpisů města a městského úřadu, vede evidenci písemných žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zpracovává výroční zprávy, dohlíží, eviduje, koordinuje a vyřizuje stížnosti a petice v souladu s vnitřním předpisem úřadu, poskytuje informace o platných právních předpisech zaměstnancům města a veřejnosti, aj.

Na úseku autoprovozu městského úřadu zajišťuje péči o referentská vozidla.

Na úseku personálním a mzdovém komplexně zajišťuje personální a mzdovou agendu pro městský úřad a městskou policii.

Náplň práce oddělení kancelář tajemníka je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hana Beránková
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: hana.berankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Ing.  Ivana Klementová
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: personalistka
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
JUDr. Karel Laczkó
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Ing. Jan Lippl
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Gabriela Šubrtová
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Václav Tuček
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: