aktualizováno 29. 9. 2010

Příběh města Český Krumlov - výstava v Regionálním muzeu

aktualizováno 29.09.2010

Dne 23. září byla slavnostně otevřena první část výstavy Příběh města Český Krumlov v Regionálním muzeu. První část zahrnuje období od roku 1309 do roku 1945. Výstava potrvá do 31. 12. 2011.

Otvírací doba: úterý - neděle 9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00

Vstupné: základní 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 100Kč

Pořadatelé výstavy:

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Státní oblastní archiv Třeboň - oddělení Český Krumlov

Státní okresní archiv Český Krumlov

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

město Český Krumlov

Výstava „Příběh města Český Krumlov" navazuje na rozsáhlý kulturní projekt, uspořádaný v roce 2009 u příležitosti 700. výročí vydání listiny, v níž je, vedle tehdy již existujícího hradu, poprvé písemně zmíněno i město Český Krumlov.

„In nostra civitate  Crumnaw - v našem městě Krumlově". Těmito sebevědomými slovy uvádí pergamenová listina, k níž 2. srpna roku 1309 připojil svoji pečeť Jindřich z Rožmberka, místo, které se po dlouhá staletí vyvíjelo a i odpovídajícím způsobem vzkvétalo pod zdmi rezidenčního hradu a zámku přední  zemské šlechty - pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků. Přestože to není v pravém slova smyslu listina zakládací, a mnohé bezesporu překvapí i její malá velikost či kancelářsky strohá výpravnost, stojí tento vzácný dokument na samém počátku úchvatného příběhu, který napsali, zažili a prožili obyvatelé Českého Krumlova, a to jak v dobách jeho největší slávy, největšího lesku a rozkvětu, tak i v časech konfliktů, stagnace a úpadku.

Výrazem těch nejvyšších hospodářských, řemeslných a obchodních ambicí krumlovských měšťanů, jejichž práva a privilegia často vydávali a potvrzovali králové nebo císaři, byla nejen dlouhodobě dobře organizovaná a promyšlená městská správa, ale také staletá potřeba zajištění vysoké úrovně  všech forem a oblastí komunálního života - živnostenských a obchodních služeb, dopravy, školství, péče o zdraví, kultury a bohatého duchovního zázemí zdejších obyvatel. Další zásadní témata výstavy se věnují proměnám města, jeho celkového územního katastru, městských částí i jednotlivých domů. Z jednotlivých expozičních celků je patrné i dlouholeté přirozené soužití  německého, českého a židovského etnika v Českém Krumlově.  Obraz dějin města ve 20. století  představí dramatické události dvou světových válek, odsunu německého obyvatelstva, éru socialismu se železnou oponou na dohled i zásadní proměnu, kterou Český Krumlov zaznamenal od politických změn v roce 1989 a od přijetí na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO  až do současnosti.

Ojedinělým příspěvkem či „výstavou ve výstavě" je premiérové představení velice rozmanitých a zajímavých nálezů, učiněných při úpravách břehů a říčního koryta Vltavy - počínaje nejstarší antickou mincí nalezenou na Českokrumlovsku, přes středověké kovové fragmenty a keramiku, hmotné atributy všedního života v dobách  mírových i válečných, až po kuriózní předměty, odepsané vodáky při sjíždění krumlovských jezů.

Pro výstavu „Příběh města Český Krumlov", která je svým rozsahem i obsahem za dobu existence Regionálního muzea v Českém Krumlově dosud svého druhu jeho největším projektem, bylo zapůjčeno přes 80 mimořádně cenných originálních listin a archivních dokumentů ze Státního okresního archivu v Českém Krumlově a Státního oblastního archivu v Třeboni - pracoviště Český Krumlov, z vlastních fondů a ze zápůjček představuje muzeum stovky fotografií a desítky trojrozměrných předmětů od archeologických vykopávek, přes doklady hmotné kultury, až po uměleckořemeslné a umělecké sbírky. První část výstavy, dokumentující období od nejstarší historie města do roku 1945, bude veřejnosti zpřístupněna od 23. září 2010, otevření druhé části, která podá svědectví o vývoji Českého Krumlova od konce 2. světové války až do současnosti, proběhne 20. ledna 2011. Výstava, v jejímž rámci jsou plánovány obměny, doplňující akcenty, tematické přednášky i audiovizuální projekce, potrvá do 31. prosince 2011.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: