aktualizováno 20. 12. 2019

Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je pokračování v plánování cyklodopravy na Českokrumlovsku a navázání na zpracovaný Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov, abychom mohli v co nejbližší době zahájit fyzickou realizaci = výstavbu plánovaných cyklistických cest, které propojí centrum města s blízkým okolím, a umožní tak další navázání na plánované trasy - a do budoucna tak také propojit sídla na řece Vltavě. Přínosem projektu bude zajištění dalšího způsobu dopravy pro místní občany a turisty, ať už na cestě zaměstnáním (např. Kájov - Český Krumlov) nebo na cestě podél řeky Vltavy (Loučovice - Český Krumlov - Zlatá Koruna).

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 05/2017 - 07/2018
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 422 290 Kč
z toho dotace: 150 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro realizaci cyklistické stezky přímo navazující na stezku, jež byla předmětem žádosti v roce 2016. Projektová dokumentace bude zhotovena v rozsahu a obsahu dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení / provádění stavby, a to na cyklistickou stezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku v ul. Chvalšinská směrem na Kájov (býv. silnice I/39 - II/159) k autobusové zastávce Špičák, přes Jelení zahradu. Navrhovaná stavba sestává ze dvou stavebních objektů (jednotlivé úseky cyklistické stezky, vytipované v cyklogenerelu pro ORP). Jedná se o stavební objekt SO 01 = úsek od napojení na stávající cyklostezku (ul. Chvalšinská) k lávce v Jelení zahradě a stavební objekt SO 02 = úsek od lávky v Jelení zahradě na autobusovou zastávku Špičák.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov