aktualizováno 20. 12. 2019

Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je pokračování v plánování cyklodopravy na Českokrumlovsku a navázání na zpracovaný Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov, abychom mohli v co nejbližší době zahájit fyzickou realizaci = výstavbu plánovaných cyklistických cest, které propojí centrum města s blízkým okolím, a umožní tak další navázání na plánované trasy - a do budoucna tak také propojit sídla na řece Vltavě. Přínosem projektu bude zajištění dalšího způsobu dopravy pro místní občany a turisty, ať už na cestě zaměstnáním (např. Kájov - Český Krumlov) nebo na cestě podél řeky Vltavy (Loučovice - Český Krumlov - Zlatá Koruna).

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 05/2017 - 07/2018
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 422 290 Kč
z toho dotace: 150 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro realizaci cyklistické stezky přímo navazující na stezku, jež byla předmětem žádosti v roce 2016. Projektová dokumentace bude zhotovena v rozsahu a obsahu dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení / provádění stavby, a to na cyklistickou stezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku v ul. Chvalšinská směrem na Kájov (býv. silnice I/39 - II/159) k autobusové zastávce Špičák, přes Jelení zahradu. Navrhovaná stavba sestává ze dvou stavebních objektů (jednotlivé úseky cyklistické stezky, vytipované v cyklogenerelu pro ORP). Jedná se o stavební objekt SO 01 = úsek od napojení na stávající cyklostezku (ul. Chvalšinská) k lávce v Jelení zahradě a stavební objekt SO 02 = úsek od lávky v Jelení zahradě na autobusovou zastávku Špičák.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: