aktualizováno 16. 1. 2012

Nově příspěvek na mobilitu od 1. 1. 2012

aktualizováno 16.01.2012

K 31. 12. 2011 došlo ke zrušení příspěvku na provoz motorového vozidla, který byl vyplácen dle platných předpisů za stanovených podmínek a to těžce zdravotně postiženým občanům, kteří byli držiteli průkazů ZTP, ZTP/P- vlastníkům motorového vozidla nebo jejich osobám blízkým, které zdravotně postižené dopravovali motorovým vozidlem. Tento příspěvek byl vyřizována a vyplácen Městským úřadem Český Krumlov, odborem sociálních věcí a zdravotnictví jako jednorázová dávka a o tento bylo možno požádat, při splnění zákonem daných podmínek, kdykoliv v průběhu celého roku.

Od 1. 1. 2012 výše uvedený příspěvek nahrazuje příspěvek na mobilitu za odlišně stanovených zákonných podmínek . Žádost o tento příspěvek uplatňuje těžce zdravotně postižená osoba (bez ohledu na vlastnictví motorového vozidla) na Úřadu práce Český Krumlov. Vzhledem ke skutečnosti, že tento příspěvek se vyplácí již jako dávka měsíčně opakující se, kterou lze při splnění stanovených podmínek vyplatit nejdříve od prvého dne měsíce, v němž byla žádost podána, je nutné, aby občané, kteří uplatňovali v minulých letech nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla, podali žádost na mobilitu již v měsíci lednu 2012 na Úřad práce Český Krumlov, Plešivec 299, protože zpětně nelze nárok na výplatu této dávky uplatnit.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: