aktualizováno 24. 5. 2011

11-05-10 Městský park v Českém KrumlověSmlouva podepsána, revitalizace parku začíná

aktualizováno 18.05.2011

Starosta Dalibor Carda dnes podepsal smlouvu o dílo se zhotovitelem stavebních prací 1. etapy revitalizace městského parku a jižních teras v Českém Krumlově. Dne 20. května bude předáno staveniště a zahájeny stavební práce projektu. V průběhu necelých dvou měsíců bude město revitalizovat nevyhovující stav zeleně, cestního systému, park dostane nové veřejné osvětlení, kamerový systém, oplocení a budou zrekonstruovány jeho unikátní architektonické prvky. Areál parku bude doplněn o odpočívadla, dětské hřiště a mobiliář.

„Městský park a na něj navazující synergické projekty vytvoří novou klidovou zónu přímo v historickém centru Českého Krumlova. Nová podoba parku počítá s dětským hřištěm, propojovacími stezkami pro cyklisty a in-line bruslaře. Důležité je, že v centru města vznikne odpočinková zóna pro občany, kteří se chtějí projít kolem řeky Vltavy. Úpravou stávajícího parkoviště dojde k další rekultivaci centra města a bude rozšířena parkovací kapacita," vyjádřil se starosta města Dalibor Carda

Na projekt "Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa" získalo město Český Krumlov dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celkové náklady projektu byly odhadnuty téměř na 21 milionů Kč. Podíl města bude činit 7,5 %.

V rámci veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s.. Archeologický průzkum lokality bude v průběhu stavebních prací zajišťovat společnost ARCHAIA Jih o.p.s. Technický dozor bude pro město zajišťovat společnost STAVINVEST JK s.r.o.

Více informací je zveřejněno na www.ckrumlov.cz/park.

11-05-10 Městský park v Českém Krumlově 11-05-10 Městský park v Českém Krumlově

Související projekty

S projektem revitalizace městského parku souvisí i projekt rekonstrukce parkoviště P3 (parkoviště u Domu dětí a mládeže). Na začátku měsíce května zde začaly stavební práce. Do poloviny června letošního roku bude mít parkoviště dešťovou kanalizaci a zpevněný povrch. Součástí projektu jsou i sadové úpravy, dopravní značení a veřejné osvětlení nebo kamerový systém napojený na systém městského parku. Stavební práce dodává stejná firma jako v případě městského parku. Cena za rekonstrukci parkoviště by měla být 2,868 milionů Kč. 

Na projekt 1. etapu revitalizace městského parku navazuje 2. etapa, která zpřístupní veřejnosti dosud nedostupnou lokalitu. Město Český Krumlov podalo žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na revitalizaci území tzv. jižních teras obklopujících domek Egona Schieleho (ohraničené z jižní strany náplavkou řeky Vltavy, z východu Domem dětí a mládeže a v severní straně sousedící s Růžovou zahradou). V současné době je území jižních teras dlouhodobě neudržované a zanedbané, stav opěrných zdí je špatný a téměř neexistuje přístupová cesta. Druhá etapa revitalizace městského parku zahrnuje stavební úpravy jižních teras, vybudování systému komunikací, sadové úpravy, veřejné osvětlení, vstupní brány a instalaci kamerového systému. Realizace projektu je závislá na získání dotace, předpoklad zahájení stavebních prací je duben 2012 a jejich ukončení v září 2012. Celkové náklady jsou odhadovány na 18,9 milionů Kč.

Upozornění

V průběhu stavebních prací bude městský park uzavřen pro veřejnost, tedy i během Slavností pětilisté růže.

 

Tento projekt "Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1. etapa" je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00972

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: