aktualizováno 18. 9. 2013

Rekonstrukce Tovární ulice v průmyslové zóně Domoradice

Město Český Krumlov získalo v roce 2004 finanční prostředky z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje průmyslových zón na rekonstrukci Tovární ulice v rámci průmyslové zóny Domoradice. Stavební práce probíhaly v letech 2005 - 2006. Generálním dodavatelem stavby byla firma Hochtief VSB.  

Náročná, ve čtyřech etapách vedená rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů a plynovodu v místech kolize s novými sítěmi, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, chybějící chodníky. Komunikace má nové odvodnění pomocí vpustí, je rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách a v místech autobusových zastávek. Náročná rekonstrukce připravila podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny, pro nové pracovní příležitosti ve městě, zvýšila bezpečnost chodců, řidičů, snížila zatížení životního prostředí.

O projektu

Název: Tovární ulice Český Krumlov - průmyslová zóna Domoradice

Místo realizace: Tovární ulice, Český Krumlov

Investor projektu: město Český Krumlov

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Program na podporu rozvoje průmyslových zón

Zhotovitel stavby: Hochtief VSB

Stav projektu: projekt ukončen, fáze udržitelnosti

Termín realizace: 2005 - 2006

Náklady: 58 368 469,22 Kč (dotace 37 226 985,18 Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Aktuality

18. 09. 2013 - Daňová kontrola

08. 06. 2006 - Z rekonstruované Tovární ulice se těší podnikatelé i občané města 

12. 05. 2006 - Víkendová uazvírka Tovární ulice 

4. 11. 2005 - Změna umístění autobusových zastávek v Tovární ulice 

12. 09. 2005 - Další opatření provázející opravu Tovární ulice 

02. 09. 2005 - Tovární ulice - konec objížďky 

26. 7. 2005 - Začala rekonstrukce Tovární ulice 

27. 6. 2005 - Dvouleté úsilí vedení města o finance na rekonstrukci TOvární ulice nyní končí úspěchem 

Fotogalerie

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: