aktualizováno 15. 8. 2012

Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO

aktualizováno 03.08.2012

logo Unesco s textemRok 2012 je pro město Český Krumlov velice významný. V prosinci roku 1992 bylo historické centrum Českého Krumlova včetně areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov spolu s historickými centry měst Praha a Telč zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Tehdy se tím Československá republika vrátila mezi země, které si váží a ochraňují své historické kulturní dědictví. Rok 2012 je zároveň rokem přijetí Konvence světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, již čtyřicet let platí mezinárodně uznávané principy a pravidla k zabezpečení ochrany, zachování a předání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím.

Při této příležitosti připravilo město Český Krumlov řadu akcí pro širokou veřejnost s cílem vzdělávání a osvěty občanů města a také několik akcí pro odborníky.

Prioritou je práce s dětmi a mládeží. Již od října minulého roku probíhá vzdělávací projekt "UNESCO pro mladou generaci". Jeho cílem je zprostředkovat téma historického a kulturního dědictví mladým lidem. Projekt se skládá ze dvou částí, a to znalostní soutěže "UNES-CO víš a znáš" a výtvarné soutěže a pozdější přehlídky umělecké tvorby dětí a mládeže "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH".

  • Znalostní soutěž "UNES-CO víš a znáš" probíhala od 11. října 2011 do 20. dubna 2012. Byla zaměřena na žáky druhého stupně základních škol v Českém Krumlově, které téma UNESCO zařadily do výuky školního roku 2011/2012. Ideou je získání znalostí a informací o organizaci UNESCO a o smyslu, poslání a práci UNESCO v rámci světového společenství s důrazem na kulturní oblast a téma World Heritage. Účastníci absolvovali povinné aktivity jako přednášku na téma UNESCO a World Heritage (proběhla ve čtvrtek 10. listopadu 2011), prohlídku města s odborným výkladem (uskutečnila se 16. listopadu 2011) a soutěžní kvíz, který se konal 29. února 2012. Kdo nejlépe zúročil své poznatky, byl odměněn tematickou zážitkovou cestou UNESCO do Paříže.
  • Výtvarná soutěž "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH" probíhá od 11. října 2011 do 10. září 2012 s přesahem do listopadu/prosince 2012. Je zaměřena jak na školní kolektivy, tak mládež a děti docházející a pracující v dětských a mládežnických organizacích ve svém volném čase. Možná je i účast dětí a mládeže z partnerských měst města Český Krumlov: Hauzenberg (DE), Vöcklabruck (AT), Slovenj Gradec (SLO), San Gimignano (IT). Ideou je podpora vnímání a poznání historického a kulturního dědictví regionu formou vizuální umělecké tvorby v oboru fotografie, grafika, malba a filmový dokument. Na fotografiích, v grafických či malířských výtvarných dílech či formou filmového šotu ztvární účastníci téma "Jak se žije v památkách" zachycující běžné situace života lidí v historickém prostředí. Přehlídková výstava děl se uskuteční v Českém Krumlově v měsících listopad a prosinec 2012.

V termínu 4. a 5. prosince 2012 se uskuteční mezinárodní odborná konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO" a slavnostní společenské setkání "aktérů" zápisu z roku 1992. Téma managementu historických památek, zejména městského charakteru jako Český Krumlov, je velmi aktuální a právě 20 let na Seznamu světového dědictví je příležitostí k výměně zkušeností a znalostí s odborníky z celého světa. Cílovou skupinou je odborná veřejnost v oblasti managementu historických památek, členové samospráv historických měst a míst, architekti, urbanisté, odborníci v cestovním ruchu, studenti a pedagogové z vysokoškolských pracovišť zabývající se managementem lokalit, cestovním ruchem a odborníci památkové péče. Key speakers konference budou Ruth M. and Kenneth R. Wright, experti na hydrologii a archeologii z coloradského Denveru dlouhodobě studující lokalitu peruánského Machu Picchu, památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1983.

Na slavnostní valné hromadě se v Českém Krumlově 4. prosince 2012 sejdou členové sdružení České dědictví UNESCO, což je sdružení obcí a měst České republiky, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

6. prosince 2012 Ruth M. and Kenneth R. Wright na veřejné přednášce „Tajemné Machu Picchu" představí tajemstvím opředené dávné sídliště Inků poutavým vyprávěním o svých zážitcích z četných cest na Machu Picchu a podělí se o svá zjištění, co bylo jedním z důvodů zániku mocné říše Inků.

Zajímavé akce chystají v Českém Krumlově ve spolupráci s městem Český Krumlov další subjekty a partneři.

  • V sobotu 27. října 2012 pořádá k příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO Klub českých turistů v Českém Krumlově vyhlídkovou vycházku kolem města. Trasa umožní výhledy na historické centrum, zahrnuta bude také návštěva zámecké zahrady a vše bude doplněno odborným výkladem.
  • Na sobotu 8. prosince 2012 je ve spolupráci s Českými drahami se chystá vyjížďka zvláštním parním vlakem na trase České Budějovice - Český Krumlov. Odjezd z Českých Budějovic je plánován v 10:40 a příjezd do Českého Krumlova v 12:30. Pro účastníky jízdy je připraven zajímavý program v historickém centru včetně Státního hradu a zámku.
  • V Regionálním muzeu probíhá do konce roku 2012 jedinečná a velmi úspěšná výstava „Příběh města Český Krumlov" mapující sedmisetletou historii Českého Krumlova. Od dubna 2012 bude rozšířena o expozici dokumentů a materiálů včetně fotografií, které přiblíží a ozřejmí téměř třicetiletou cestu historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Významné výročí je příležitostí ke komunikaci a výměně zkušeností a znalostí s odbornou veřejností v oblasti památkové péče, managementu památek na Seznamu světového dědictví UNESCO a cestovního ruchu.

  • 14. dubna 2012 navštívilo Český Krumlov více než 80 členů rakouské organizace SKAL CLUB, která sdružuje oborníky a manažery v oboru cestovní ruch. Své výroční zasedání v Linci spojíli s poznáním a slavnostním večerem na zámku v Českém Krumlově. Součástí programu zde byl také odborný seminář na téma památky UNESCO a cestovní ruch.
  • 20. dubna 2012 přijeli do Českého Krumlova zástupci městské správy, odborníci na památkovou péči, architekti, urbanisté a řemeslníci města Salzburg. V rámci vzdělávacího projektu „Zeitspuren" se seznámili s prací správy Státního hradu a zámku Český Krumlov, s projekty Revitalizace klášterů, Museum Fotoateliér Seidel a Revitalizace Ateliéru Egona Schieleho a Synagogy.

Český Krumlov se stal za dvacet let kulturním městem s nabídkou akcí, které přesahují hranice města, regionu i země. Slavnosti pětilisté růže 22. - 23. června 2012 navštíví každoročně více než 20 tisíc příznivců středověkých her a slavností. Představení před otáčivým hledištěm v zámecké zahradě zahrnují všechny žánry včetně opery s famózním José Curou v Komediantech 24. - 26. srpna 2012. Festival komorní hudby 29. června - 8. července 2012 souzní se zámeckým prostředím a opravdovou lahůdkou a pastvou pro všechny smysly je zámecká slavnost Barokní noc na zámku Český Krumlov® 29. a 30. června 2012. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov zve do Českého Krumlova hvězdy operního nebe a odvážně a kreativně využívá exteriéry historického centra města. Soulad kvalitní hudby a umění s unikátním prostředím je zárukou jedinečných zážitků, 21. ročník proběhne od 20. července do 18. srpna 2012. V polovině září prostře hudební hostinu také Festival barokních umění, jehož pátý ročník začne v Maškarním sále zámku slavnostním koncertem k 20. výročí zápisu Českého Krumlova na seznam UNESCO. Dárek k tomuto jubileu našel soubor barokní hudby Hof Musici vedený Ondřejem Mackem v archivu - zazní tedy novodobá premiéra holdovací kantáty z 18. století napsané na oslavu narozenin Josefa Adama ze Schwarzenbergu, který se zasloužil o barokní tvář města.

Návštěvníkům i obyvatelům města bude i v roce 2012 k dispozici Český Krumlov Card. Zakoupením karty lze navštívit čtyři nejvyhledávanější atraktivity pohodlně během třicetidenní platnosti s 50% cenou běžného vstupného. Kartu lze zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo v jednotlivých expozicích: Hradní muzeum a zámecká věž, Regionální muzeum, Museum Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centrum. Základní varianta stojí 200,- Kč, rodinná 400,-Kč. www.ckrumlov.cz/card.

Na téma světového dědictví a poznání kulturních a historických hodnot města jsou připraveny pro školní třídy, sportovní oddíly a další dětské a juniorské kolektivy výlety „Sláva, nazdar výletu do Českého Krumlova!" Putování časem nabízí výlet „Ahoj UNESCO", odhalit tajemství a vyzkoušet si zručnost při výrobě fotografií na přelomu 19. - 20. století umožní výlet „Jak se fotografovalo před 100 lety" v Museu Fotoateliér Seidel, výlety „Ahoj na vodě" a „Ahoj na kole" protáhnou tělo i duši po vodě i krásnou krajinou kolem Českého Krumlova. www.ckrumlov.cz/skolnivylety.

Město Český Krumlov si dovoluje uvést, že změny v programu oslav jsou vyhrazeny.

Partnery a sponzory projektu "UNESCO pro mladou generaci" jsou: Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky při UNESCO; České dědictví UNESCO; Národní památkový ústav České Budějovice; Městská knihovna v Českém Krumlově; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců Český Krumlov, o. s.; pan Mgr. Martin Jakab; paní Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.; Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov; Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.; Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s.; Linde Pohony, s. r. o.; FRONIUS Česká republika, s. r. o.

Spolupořadatelem mezinárodní odborné konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO" a slavnostního společenské setkání aktérů zápisu z roku 1992 je Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism. Generálními sponzory jsou Budějovický Budvar, n. p. a FRONIUS Česká republika, s. r. o. Dalšími sponzory jsou poté Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s. a Linde Pohony, s. r. o.

Další informace o akcích konaných k příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO naleznete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/unesco20.

Program kulturních akcí, informace a servis www.ckrumlov.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: