aktualizováno 6. 6. 2012

Městský úřad Český Krumlov rozšiřuje úřední hodiny

aktualizováno 06.06.2012

S účinností od 1. května 2012 mění Odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních pasů, Městského úřadu Český Krumlov úřední hodiny. Nutnost rozšířit hodiny pro veřejnost si vyžádal zvýšený zájem ze strany občanů, a to v souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
Z ustanovení této novely totiž vyplývá, že od 26. června 2012 musí mít všechny děti, i ty které byly dříve zapsány v pasech rodičů, svůj vlastní cestovní doklad (e-pas), který jim umožní cestovat po celém světě. Kromě cestovního pasu je možné od 1. ledna 2012 zažádat o elektronický občanský průkaz (e-OP), který slouží k cestování po EU. Platnost e-OP je u občanů mladších 15 let stejná jako e-pasu tzn. 5 let.

Nové úřední hodiny:
Po 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Út 7.30 - 10.00 hodiny vyhrazeny pro rodiny s dětmi v předškolním věku
St 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čt 7.30 - 10.00 hodiny vyhrazeny pro rodiny s dětmi v předškolním věku
Pá 7.30 - 12.00 hodiny vyhrazeny pouze pro výdej dokladů

Úterky a čtvrtky budou vyhrazeny přednostně pro rodiny s dětmi v předškolním věku. V těchto dnech budou v čase od 7.30 do 10.00 hodin přednostně odbavováni rodiče žádající o cestovní doklad pro dítě v předškolním věku.

Pátky budou vyhrazeny pouze pro výdej dokladů. Jedná se o opatření vzešlé z faktu, že v tuto chvíli ubylo občanů žádajících o nový doklad a je více občanů, kteří přicházejí pouze kvůli vyzvednutí nového dokladu. Vzhledem k tomu, že předání dokladu je méně časově náročné, přispěje toto opatření ke snížení čekacích lhůt. (opatření je v platnosti od 4. června 2012)

K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit rodný list dítěte, rodné listy a oddací list rodičů a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad. V případě nutnosti vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno zažádat o vydání „Osvědčení o státním občanství ČR" (platí se správní poplatek 100 Kč). Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek u e-OP je 50 Kč, e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.

Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání pasu typu „BLESK", který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě platí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografie.

Další informace k podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas naleznete na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/pasy a www.ckrumlov.cz/obcanky.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: