aktualizováno 8. 6. 2016

Český Krumlov má třetí nejpřívětivější úřad v kraji

aktualizováno 8. 6. 2016

Dne 7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově předala náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová celkem 45 ocenění.

Pravidla
Předávání ocenění předcházelo hodnocení úřadů obcí s rozšířenou působností formou dotazníkového šetření, do kterého se dobrovolně zapojilo 190 obcí včetně jednotlivých městských částí Prahy. Ocenění Přívětivý úřad si odnesly vždy tři nejlepší městské úřady v rámci krajů a následně v hlavní kategorii tři nejlepší městské úřady v rámci celého Česka.

Kritéria
Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech kategorií - přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Sledoval se tak například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách města.

Publikace dobré praxe
V průběhu vyhodnocování dotazníkového šetření byly identifikovány i další příklady dobré praxe, které vyčnívaly nad rámec zjišťovaných kritérií. Z nich byla sestavena a v červnu vydána publikace dobré praxe, která může sloužit jako inspirace pro městské, ale i obecní úřady po celé České republice.

Vítězové v jednotlivých krajích
Ocenění předávali také senátor Miloš Vystrčil, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, poslankyně Věra Kovářová, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký a ředitelé příslušných krajských úřadů.

Městský úřad Český Krumlov se umístil na bronzové příčce

Přívětivý úřad 2016 - diplom

 

Seznam a pořadí umístění nejlepších městských úřadů obcí s rozšířenou působností za jednotlivé kraje (v hlavním městě Praze pořadí městských částí):

Přívětivý úřad 2016

 

Celkoví vítězové
Zástupci oceněných městských úřadů obdrželi trofeje, diplomy a především nálepku Přívětivého úřadu stvrzující, že daný úřad poskytuje nadstandardně kvalitní služby a otevřeně se snaží vycházet občanům/klientům maximálně vstříc. Smyslem nálepek určených na vchodové dveře úřadu je, aby občané již při vstupu do budovy úřadu poznali, s jak přívětivým úřadem můžou počítat.

V hlavní kategorii, která oceňuje tři nejlepší městské úřady za celou republiku, se na 1. místě umístil Liberec, na 2. místě MČ Praha 18 a na3. místě Žďár nad Sázavou, jejichž znaky přívětivosti a otevřenosti vůči občanům byly komplexně na nejvyšší úrovni

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov