aktualizováno 27. 12. 2016

O Vyšném napoví studie

aktualizováno 27. 12. 2016

Začátkem listopadu se konala veřejná debata o současných možnostech a podmínkách nové výstavby ve Vyšném a o problematice změn regulačního plánu v této lokalitě.

„Pro vypořádání požadavků vlastníků na stavby v zastavěných a zastavitelných územích vymezených platným územním plánem bude rozhodující studie odtokových poměrů, která bude dokončená na jaře příštího roku. Podle ní bude možné záměry posoudit a individuálně řešit změnou současné verze regulačního plánu. Požadavky mimo zastavitelné plochy musí počkat až na nový územní plán," uvedl k problematice výstavby místostarosta Josef Hermann.

„Český Krumlov je jedním z míst, které je zapsáno v seznamu UNESCO. Nejde jen o zámek a jádro města. Je chráněna celá kotlina a přírodní horizont. To musíme respektovat," vysvětlil na zasedání tvůrce současného územního plánu Českého Krumlova architekt Pavel Koubek, který pracuje i na novém územním plánu.

Další kapitolou zasedání byly vodní poměry v této lokalitě. Přítomný byl i zástupce správy vodních toků Lesů ČR, které již mají vlastní studii odtokových poměrů Vyšenského potoka zpracovanou. Zúčastnili se i její tvůrci z Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s., kteří uvedli, že maximální možná navržená opatření vyplývající z jejich studie zvládnou na rozdíl od současné jednoleté pětiletou vodu. Konkrétní opatření spočívají ve zkapacitnění koryta potoka a rekonstrukci nevyhovujících propustků.

Stejný zpracovatel nyní tvoří i studii odtokových poměrů pro město, která bude řešit širší území, neboť problémy se srážkovou vodou sahají až k průmyslové zóně. Samotná realizace všech budoucích opatření však závisí i na výkupu některých vodohospodářských staveb na pozemcích soukromých vlastníků a na dostatku financí, přičemž náklady půjdou do desítek miliónů. Bez dotačních prostředků se město neobejde.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: