aktualizováno 27. 12. 2016

O Vyšném napoví studie

aktualizováno 27. 12. 2016

Začátkem listopadu se konala veřejná debata o současných možnostech a podmínkách nové výstavby ve Vyšném a o problematice změn regulačního plánu v této lokalitě.

„Pro vypořádání požadavků vlastníků na stavby v zastavěných a zastavitelných územích vymezených platným územním plánem bude rozhodující studie odtokových poměrů, která bude dokončená na jaře příštího roku. Podle ní bude možné záměry posoudit a individuálně řešit změnou současné verze regulačního plánu. Požadavky mimo zastavitelné plochy musí počkat až na nový územní plán," uvedl k problematice výstavby místostarosta Josef Hermann.

„Český Krumlov je jedním z míst, které je zapsáno v seznamu UNESCO. Nejde jen o zámek a jádro města. Je chráněna celá kotlina a přírodní horizont. To musíme respektovat," vysvětlil na zasedání tvůrce současného územního plánu Českého Krumlova architekt Pavel Koubek, který pracuje i na novém územním plánu.

Další kapitolou zasedání byly vodní poměry v této lokalitě. Přítomný byl i zástupce správy vodních toků Lesů ČR, které již mají vlastní studii odtokových poměrů Vyšenského potoka zpracovanou. Zúčastnili se i její tvůrci z Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s., kteří uvedli, že maximální možná navržená opatření vyplývající z jejich studie zvládnou na rozdíl od současné jednoleté pětiletou vodu. Konkrétní opatření spočívají ve zkapacitnění koryta potoka a rekonstrukci nevyhovujících propustků.

Stejný zpracovatel nyní tvoří i studii odtokových poměrů pro město, která bude řešit širší území, neboť problémy se srážkovou vodou sahají až k průmyslové zóně. Samotná realizace všech budoucích opatření však závisí i na výkupu některých vodohospodářských staveb na pozemcích soukromých vlastníků a na dostatku financí, přičemž náklady půjdou do desítek miliónů. Bez dotačních prostředků se město neobejde.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov